Notater


Match 101 til 150 fra 1,908

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 39» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 1664: Feria II Nativit Chr
Communicante ego oc uxos mea Metta Ewald 
Familie F416
 
102 1666 nr. 309
"Johannes From en Søn af den hos Vorm
omtalte Prof. Jørgen From (+ 1651) Han findes ikke i
Matriklen, eftersom han blev dræbt med en Steen under de
Orgier, hvormed det dengang var Skik at modtage Diposituri.
Det gav i øvrigt Anledning til, at det i dette Aar under
18/6 blev forbudt Deposituri at bære "galne klæder". De
skulde blot bære hvide Skjorter, og have Ansigtet blottet, uden Maske, og ei bære Stokke, Askesække eller deslige
De hvide Skjorter maatte de ikke bærer paa Gaderne, mentage dem paa i Universitets Gaard."

Henvisninger til: Sml. Pontoppidan Ann. IV, S 526 Alb. Thura IV h. idea. hist. litt. Dan. p. 127-8 
From, Johannes Jørgensen (I311)
 
103 1669, den 1 novembris, Claus Iffwersen Rafn, raadmand, hensoff sal. vdj Herren och bleff begraffuen vdj S. Nicolai kircke den - novembris dernest effter vdj hans alders - aar. Ravn, Claus Iversen (I509)
 
104 1669: D. 25 Februar baptizatus filius noste Grorgius gr..ta divinos graci Raben, Gregorius (I070)
 
105 1670: D 23 Junii. Erich Raffn og Ellen NisD fra Bau... Familie F96
 
106 1683 Fredag den 18. maj:
Jep Buch i Nagbøl sættefoged.

Christen Iversen pva. Peter Niemand.Varsel er blevet givet for Espen Nielsens og Thomas Jensens døre i Ribe (hvor Thomas Jensen har haft tilhold) angående Thomas Jensen, som har tjent Dorete Ravns på Stursbøl(?). - Nogle vidner forklarer, at de for 1½ Års tid siden var i Ribe i Hans Knudsens hus, og blandt andet, som forefaldt, sad der en person, der lod sig kalde ved navn Thomas Jensen, som spurgte om herredsfogeden Peter Niemand, og sagde, han fik skyld for at være Dorete Ravns barnefader, men, sagde samme karl, "Og jeg er fader til samme barn". 
Raven, Dorothea Jensdatter (I0280)
 
107 1683 Torsdag den 19. april:
Christen Iversen er sættefoged.
88b:

Gotfred Lorentsen pva. Peter Niemand, et vidne ctr. Hans Nielsen i Spandet. Hans Smed i Ferup, Mikkel Madsen i Anst og Rasmus Hvolbøl i Hvolbøl er stævnet til at vidne. - Hans Smed: For ca. 2 År siden kørte han for herredsfogeden fra Kolding titil Store Anst, som sagde sig at ville til Ribe. Han havde med sig på vognen en student ved navn Hans Eltang. Så længe Hans Smed kørte for dem, blev der ikke hørt eller talt om Dorete Ravns, ej heller hendes navn pÃ¥ nogen måde nævnt, hverken til ondt eller godt. - Mikkel Madsen: Kørte med sin vogn og heste Peter Niemand og den omtalte person Hans Eltang fra Anst til Ribe, og lå han en dag over i Ribe. Tøvede efter dem. Da hørte han folkene i Ribe Kloster sige, at Hans Eltang var en student, og de nævnte, at han skulle blive hospitalspræst der. Men ikke blev noget ord hørt eller talt om Dorete Ravns. - Rasmus Hansen af Hvolbøl: Da Peter Niemand og Hans Eltang om natten mellem lørdag og søndag var kommet fra Ribe, da tog han dem på sin vogn søndag morgen i Store Anst og kørte for dem til Kolding. Der blev aldrig et ord hørt eller talt om Dorete Ravns, men de sad begge og sov på vognen det meste af vejen, som kunne de have været drukne eller også trætte af rejsen. - Ingen mødte på Hans Eltangs vegne. 
Raven, Dorothea Jensdatter (I0280)
 
108 1685: Dom: 7tima p. TRIN. Døbtis Hans Martensen Maren Susceptice Seniori Pastoris Strusbøll. Martens, Maren (I0366)
 
109 1688 September: 24 Raadmand Claus Sohn i Kirken 10 Kd(?) Sohn, Claus (I572)
 
110 1688, September: 10 Doct Hans Leth indsat i Kirken 10Rd v. 2 Ort 16 [Beta-tegn] Leth, Præst Hans Sørensen (I1938)
 
111 1689 [omk. 3. Advent] Decembr. bleff H. Friderich Kling Pastor til Halk ordineret. Klinge, Friedrich Antonsen (I1710)
 
112 1696: D. 13 Febr: efter kongl Dispensation Copulrede Mag. Jørgen Fog Præpositat(?) Mag. Jürgen Ra.. med min kierste Gunder Hansdatter Windfelt udi Farup disat(?) og f.rte af Biskop (Ancher) mag. Familie F28
 
113 1699 d 15 Decembr: efttermiddag hora 15 og døbt 20 ejusd min Søn noie: Iver. Patr: H Jørgen Raben Laorentz Lassen et Inger Magrethe Mailandin. Catharina Elisabeth Buchholm førd ham till Kirche. Raben, Iver (I012)
 
114 16ten dito [Okt] M. Andreas Jessen Rabens sein Kind Nicolai Gevattern: Iver Raben, Hans Jochim Toinier Jfr. Ticken Raben Raben, Nicolay (I1093)
 
115 17 martÿ Jordet begge mine børn Mette ætatis 5 aa 11 uger 5 dage Sønnen Iver ætatis 4 aar 1 dag. Raben, Mette (I004)
 
116 17 martÿ Jordet begge mine børn Mette Ætatis 5 aa 11 uger 5 dage Sønnen Iver Ætatis 4 aar 1 dag. Raben, Iver (I007)
 
117 17 Søndag efter Trin: Smedens Jens Ulrichsens Søn Lars / hjemmedøbt den 8 August / baaren af Jens Andersens Kone i Soelbjerg, fadderne Fredrich og Jens Jacobs Enker, Hans Nielsen og Christen Christensens Koner alle af Girslev. Jensen, Lars (I2017)
 
118 1701 - marts: D 21 Sal. Borgemester Fredrich Bartels 44 aar gl. døde den 13 dito Begraffen i den ...Kirke Bartels, Friderich (I1026)
 
119 1703: D: 16 april. hora 2de pomeridiana döde min Kone Gundera Raafns i Farup præsteg. i Barns Kød(?) med so Søn uforløst ... vedholdelse(?). Blef begravet aft Provsten mag. Jørgen Fog og effterlader mig i sorrig med vor firre levende børn. Vindfeld, Gunder Hansdatter (I083)
 
120 1707: D 17 April Jahan Sal. Jens Raffens i Nørbÿe Wilstrup Begraffen ætatis 78 Aar. Jenses, Johanne (I1111)
 
121 1712 Augut. Raamand Sohns Enke 10 te -------- Riis, Catharina Poulsdatter (I569)
 
122 1712: Nr. 32. 3/6 Madme Monraths m drt (b) Monrad, Eriksdatter (I1059)
 
123 1712: Nr. 9. 29/2 Madme Monraths liden S Monrad, Erik Frederik (I1058)
 
124 1715 jan. 28
Formynderne for Søkaptajn [Eggert Christian]Knuths og Raadmand Klavs Sohns Enke Katrine Riis' Datters [Katrine Sohn] Børn maa faa en ved Skiftet efter hendes funden Obligation paa 300 Rdl. Udgivet af Ritmester Engelbrekt Sohn Stemplet imod en Kendelse til de Fattig af samme Værdi som Stempelpapir. 
Clausen Sohn, Catharina (I1024)
 
125 1715 jan. 28
Formynderne for Søkaptajn [Eggert Christian]Knuths og Raadmand Klavs Sohns Enke Katrine Riis' Datters [Katrine Sohn] Børn maa faa en ved Skiftet efter hendes funden Obligation paa 300 Rdl. Udgivet af Ritmester Engelbrekt Sohn Stemplet imod en Kendelse til de Fattig af samme Værdi som Stempelpapir. 
Familie F67
 
126 1715: November. Vied Hans Hansen Rauen og Margrethe Hansdatter. Hr: Christian Jessen udi deres Huus eftter Kongelig tilladelsen. Familie F91
 
127 1720: D 4 Juni Bodil Sl. Hans Raufnis fra Nyk..
bing nedsat i sine forældris Begrafvelse
her i Nysted Kircke, som Skeede om ef...
middagen Klochen 3, under H...=anse...
lig comitat af b..n oc paarørende
Venner gaf til Liig langet 4 Rixdler. 
Iversdatter, Bodil (I1050)
 
128 1720: Nr. 26 30/4 Amtsforvalter Hans Ravns enke Bodil Iversdtr ( i mad: Herfordt begr. ; EgeM) Iversdatter, Bodil (I1050)
 
129 1721: D 25 Maj Erik Raffn aff Wilstrup Begraffen Ætat 86 ½ aar. Raffn, Erich (I1064)
 
130 1721: D: 6 Julii Lood Hans Hansen Wonsmose i Kiestrup et barn Hiemmedøbe vid Naffn Jess. Hansen, Jess (I1228)
 
131 1723: D: 23 August Ellen Erichs aff Wilstrup Begraffen Ætatis 75 Aar. Nisdatter, Ellen (I1065)
 
132 1727: Wullf Raun D: 4 November udi Vest. Ravn, Wulf (I678)
 
133 1728: 27 Aprilis Matthias Wulff forrig T Wulf, Matthias (I0369)
 
134 1733: Eodem die [18 jun] Anna Gerber sal. Raadmand Gandorfs 83 aar gl. Gerber, Anne (I679)
 
135 1735: Mons. Rafns Datter Christina Rafn 1 ann. G. septim D: 24 Oktobr Raben, Christine (I929)
 
136 1736: 14 Nov. Wolle Grevsen i Magstrup ... ... L Grevsen, Olluf (I1302)
 
137 1736: Nom parentum: Ms Iver Raben Dorothea Outzen paa Geilstoft. Infant: Bartolina Christiana antea domi bapt. Testium: Fru Provstinde Blichingborg Jfru Mett Marie outzen Jfr. Mett Catrin Rafns Hr Hans Højer i Fohle Onsd. D. 7 Nov. Raben, Bartolina Christina (I0928)
 
138 1738: D. 25 april Monraths S Monrad, Vitus (I0480)
 
139 1744: D 12 April Anna Jesses af Kiestrup æt: 80 aar 2 Manede. børn Jens Jessen Ravn i Sidlund* Erich Jessen Ravn i Hoptrup Jahanne Marie Hanses i Kiestrup.[*Sidlund i Weystrup Sogn] Raffn, Anne (I1114)
 
140 1744: d: 9de december Sal. Hans Justsens for.. Eiere af Buurholt, hans Enke, Nafnl Else Catrina Kampman, gl: 81 Aar, Hun døde paa Ormholt, og liiget blef derfra ført til sin Begravelse her og Jordet her i Kirken ved middags tid. Kampman, Else Katrine (I729)
 
141 1750: D: 30 Aug: Jess Erichsen Ravns hustru af Wilstrup noie Ann Æt 66 Aar børnene Hans Jessen Ellen Jenses Mari Nisses. Jesses, Ann (I1067)
 
142 1752 Desponsati Festo Michaelis: Mons. Christopher Simonsen og Jomfru Cathrina Helena Paaby. Familie F59
 
143 1785: Dies emotualis 7 Marti. Dies Sepultae Marti 11. Nicolaus Raben der ... And. Jessen Raben ... ... Lucia geb. Feddersen zu Flensburg ehel. Sohn, unverehel. Alt 46 Jahr 2 Mt in der St. Marien berediget(?) Raben, Nicolay (I1093)
 
144 18 October [..] 24. Johann. Corvinÿ Diaconis Hus... ... ... ... Raben, Johannes (I734)
 
145 18 sønag efter Trinit D: 21 Oct: blev Hans Jepsen Aftægtsmand i Hyrup, som døde den 14 Ejud: Begravet. 71 Ar. Riese, Hans Jepsen (I1821)
 
146 1811. Den 8de December meldte sig Jæger Bertel Christiansen barnefød i Ringsted, og forlaagde at indgaar Ægteskab med Pigen Maren Peder Jensens Datter af Slaglille. Han fremlagde ... og Chef ved Jæger Copset K(on)gl. tilladelse til dete Giftemaal og at de ellers ikke noget Videre for deres ...else fortiden uudtagende forl... nemlig.
Paa fæstemoenes Side Paa Brudgommens side
Bertel P.N.L. Nielsen Ole O.H.S. Hansen
Sammenviet Den 2. Epi... aaret 1813. 
Familie F613
 
147 1820:
Født 26 januar.
Kirsten.

I kirken den 30 januar.
Bondefruentimeret
Maren Christensd: af
Tostrup, angiven 43 Aar
en fader Karlen Niels
Larsen af Lunderød Tøl
løse sogn

Hmd. Christen Christensens H. Maren
Sørensd: af Tostrup Hmd. Christen
Christensen og Jørgen Han
sen af Tostrup

 
Nielsdatter, Kirsten (I2020)
 
148 1821: D 5. Sept. Kopsat af .... D 19 Aug. 1822. Hans Jensen. Hjemedøbt D. 5 Sept: 1821. Daaben konfireret i Kirken D. 27 Febr. 1822. Gmd. Jens Jespersen og Hst. Ane Nielsdt af Reersøe. Barnet blev baaaret af Pigen Birte Bendtsdatr. tjenede Gmd Jens Madsen af Reersøe, hos stod Gmd. Jens Madsens Kone ibid. Mande fadd. vare Gmd: Niels Madsen, Gmd. Jens Madsen, Jens Jørgensen og Gmd. Niels Petersen alle af Reeersøe. Jensen, Hans (I391)
 
149 1824 D 27 Maj. Ane Nielsdatter. Hjemmedøbt d 30 Maj og Daaben confirmeret i Kirken d 4 Juli 1824. Bødker Niels Jensen og Hustru Karen Jensd. af Dalby. Barnet blev Baaret af Pigen Maren Jensd Hos stod Indsid ... Andersens Kone af W H Mark Mands faddere vare Gmd. Niels Nielsen, Jens ... S... Jensen Bmd ... Rasmus Larsen aller af Dalby. Nielsdatter, Ane (I392)
 
150 1847 D: 10 okt. Niels Hansen. Døbt i Helsinge Kirke P: Lader dagen D: 11 Dec. Indsidd Hans Jensen og Hustru Ane Nielsdatter af Reersøe. Barnet blev freembaaret af Gmd. Morten Nielsen Hustru Kirsten Jensd: hos stod Hmd. Niels Jensens kone Karen Jensd: af Reersøe. Mands faddere vare Gmd Morten Nielsen Gmd. Claus Jensen af … Ungk. Jens Nielsen af ... Hansen, Niels (I1924)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 39» Næste»