Notater


Match 101 til 150 fra 1,823

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 37» Nćste»

   Notater   Knyttet til 
101 Søren Jessen Raffn i Kiestrup et barn vid Naufn Jørgen Faddere Iffuer Raffen i Haderslev Hans Hansen Wonsmose i Kiestrup og Søren Pdersens kone i Hoptrup Raffn, Jørgen Sørensen (I2046)
 
102 Søren Jørgensen Raffn i Houdst et barn vid Navfn Peder, faddere Jørgen Raffn, Laue Iffeuers, Jørgen Jessen og Karen Jesses Raffn, Peder Sørensen (I1562)
 
103 Søren Raffns barn v.n. Hans Raffn, Hans (I1501)
 
104 Søren Ravnskjær ægtef. Søn af Kaadner i O. aastrup Søren Ravnskjær og Else Marie f. Ravn. faddere: 1. Mina Berg paa Nygaard 2. Peter Christensen i O. Aastrup 3. Thomas Berg i Fredsted 4. Anna Ravn i Beck. Ravnskjær, Søren (I1407)
 
105 "29 aar 7m. Sophia Bloch. D: 4. Nov begravet. Madam: Sr. Bloch forpagteren ... Ottho Kleins kiarisse paa Steenheede" Bloch, Sofie Jespersdatter (I728)
 
106 "Corfitz Peder Kleins Søn 2 Aar 4 Uger og 11 Dage" Klein, Corfitz (I720)
 
107 "Im Jahre 1781, also kurz nach dem Umbau, liess die Witwe Thorstraten hier im gemeinschaft mit Ihren beiden Söhnen das ganze innere der Kirche nebst Alter, Kanzel, Epitaph, Kruzifix und KirchengestĂĽhl auf eigene Kosten ausmalen und verzieren. Als KĂĽnstler waren damals der Bildhauer Peter Sönnichsen und der Maler Heinrich Melchior Sönnichsen aus Abro tätig. Beide haben im ähnlichen Stil auch in den Kirchen von HorsbĂĽll und Nordhackstedt neu gesstaltet." Sonnichsen, Heinrich Melchior (I42)
 
108 "Mads Ravns og hustrus sag blev undersøgt i konsistoriet før og efter middag." Familie F280
 
109 "Magister Jacob Pedersen Top, sognepræst til Kiøbeløv 24 ĂĄr og 6 mĂĄneder, fra 1691 med Windebye som anneks, død 1706 i sin alders 56. ĂĄr."  Top, Præst Jacob Pedersen (I2547)
 
110 "Ohtilia Peter Kleins datter 1 aar gl." Klein, Otthilea (I721)
 
111 "Ottho Klein forpagter paa Steenshede. Alder 38. Døde frisk i een besvimelse. Begravet D: 29 Jan" Klein, Ottho (I673)
 
112 "Peter Klein Amptskrifer Cathrine Rafn b: Margreta Eleonora
Hr. Mogens Dyre Margrete Assess N. Jespersen Bendix Lassen Maren Lucasdatter" 
Klein, Margrethe Eleonora (I724)
 
113 "Peter Klein Catharina Rafns B: Corfitz [faddere] Commefs Jens Visberg Lucas Hansen Margrete Mp... Margrte Christen Henriksen"
 
Klein, Corfitz (I720)
 
114 "Peter Klein, Cathine Rafn b: Steen. Peter Møller Catherine Lucas Hansen Lauritz Svendsen Byfoged Bente Lauritz Svendsen" Klein, Steen (I722)
 
115 "Peter Klein, Cathrine Raufnsb: Otthilea. Sr. Frantz Reenberg .... Hennie BornemaĂż (?) Lauritz Lassen Raadm. Margrete Mag. Peders"
 
Klein, Otthilea (I721)
 
116 "Salomon: Søn af Ritm. Wulff R. [...] Han skriver i December 1709 og April 1712 fra Skanderborg, at han er søn af Ritm. Wolff R., der blev skudt i den Skaanske Feide og at han selv for omtrent 9 Aar siden har tjent i 4 aar som Kadet, Fændr. og Lieut. i Marinergmt.; han var derefter gaaet i Gottorupske Tjeneste og havde i 8 aar ført Komp. mest ved det Gottorupske Korps i Braband som Kapt. og søger nü at komme i sit fødelands Tjenst [...].
Skrives Raven og Rafn" 
Ravn, Salomon (I677)
 
117 "Stamfar" til Gram Linien. Lihme, Niels Pedersen (I2202)
 
118 "Wulff: Fændr. i Rantzaus Dragon i 1675 og var i 1676 Fændr. i Kapt. Medings Komp. af Grev Detlev Rantzaus Dragoner (senere Ramsted)[..] - var 29/1 1677 Lieut. og faar de udbetalt 100 Rdlr. for en Reise, han har foretaget i Kongens Erinde til Kristianstad [..] - anvises 12/2 1677 Pas til sig, sine Folk og 8 Heste fra Sjælland til Skaane [..] - var 14/4 1677 Kapt. Lieut. i 1. Sjæll. nat. Ryt.rgmt (F Arnstorff, Holger Trolle) [..] - Ritm. i S. Rggmt. 3/8 1677 [..] - mangler i Listen for 1678 + skudt i den skaanske krig 1677/1678 [..]. Skrives Raufn, Raven, Ravn" Rafn, Wulf (I838)
 
119 ()lod H. Friedrich i Halcke sin Søn Anthonium, døbe, som D. 8 FebruarĂż bleff begraffen Klinge, Antohni (I1713)
 
120 * Begge drenge er hendes børnebørn. Larsdatter, Karen (I2106)
 
121 * Der er formentlig tale om Hans Hansen von Osten Iversen, Cornelius (I1808)
 
122 * Der er formentlig tale om præsten Jens Rabens søn Iffuer, der er født i 1699. Han er pĂĄ dette tidspunkt 20 ĂĄr.  Raffn, Kirsten Erichsdatter (I1867)
 
123 * Hans Anchersen kaldes pĂĄ denne hjemmeside Johannes Ancharius. Ancharius, Iffuer (I1780)
 
124 * Jeg tror, der menes jordemor. Hiendresen, Peder (I1974)
 
125 * Kaldes Thomsen af Morten Kamphövener. Johansen, Marten (I2079)
 
126 *Bauer = 25 april 1647
 
Familie F282
 
127 ... 31. August, blef Ambtskriver Jacob Froms datter paa Slottet døbt og kaldet Johanne Sophie Amalia; Velbaaren ... Ambtmands Söster ... ... ... bar Hennem. Forstander Valentin Venhsens Kierste gick hos, fadder var Maren Hr. EstatsRaad og Ambtm.. Vieregsen fra andtvorskov Slot - Allen From, Johanne Sophia Amalia (I2005)
 
128 ... Clausens liden Maria Udj Rost
bleff døbt den 1 Maij 
Caspergaard, Maria Clausdatter (I2393)
 
129 ... D 10 Jun: blev Mette Christians i Møllen begraven ätat 75 Aaar og 2 uger. Michelsdatter, Mette (I143)
 
130 ... Lorentz Hofmeyers Pigebarn døbt
... Plums kierste bar barnet, Birkedomme
Junghanses kierste stod hos, Faddere Hr. Byfoged
Buchvalt, Hr, Amtsforvalter Tielman og Mons
... ... i Staden ... ... Barnets
navn Bente Rebecca.  
Lorentzdatter, Bente Rebacka (I16)
 
131 1. Carl Petersen Engelbrecht Lind født i Kh: 19 Aug 1807 - i Vio. Karen AmmonsDtr. født i Skibye 5 jan 1805 - Virum. [Forlover] Hans Andersen Poul Jensen 24 April i Kirken.  Familie F393
 
132 1. Hans Ulrik Simonsen i Møgelt døde 11 Jan 4 Aar 3 m Simonsen, Hans Ulrik (I2343)
 
133 1. hustru ukendt Familie F469
 
134 10de Febr. blev Madame Jacob Ribers hendes Liig begravet i Sal: Jacob Ribers grav vest ved den store Lugstan(?) over Rantzau imellem Choret og Mandestolene i Graa Brøder Kirke med Biskopens Tilladelse frie. From, Sophie (I1992)
 
135 11 MaĂż Søren Raffn Sandemand aff (Grø)debøll begraffen .. Ætat: 71 Aar. Raffn, Søren Jessen (I1271)
 
136 12 JulĂż Døbt Hans Jepsen og Sidsel Hanses Datter af Hyrup noie Maria Christina, test bapt: Kristine Peders af Nørby Wilstrup, Peder Mortensen ibidem. Kirsten Peders, Anna Christensd: af Hyrup, Niels Svennesen af Kiestrup.  Hansdatter, Maria Christina (I1823)
 
137 12 maj Morten Høyers 2de Børn Hiemmedøbte Søn Christopher Datter Kiersten confirm 2 p:Trin (26 jun) Høyer, Christoffer (I0287)
 
138 12 maj Morten Høyers 2de Børn Hiemmedøbte Søn Christopher Datter Kiersten confirm 2 p:Trin (26 jun) Høyer, Kirsten (I0349)
 
139 13. Capt. Knuts frue i Sohnsgraf  Clausen Sohn, Catharina (I1024)
 
140 14 Dec 1900 i K. Mathias Ankersen Mortensen, Ungkarl arb. f.d. 24 Sept 1877, Døbt d 19 Novb S.A. i Ladegaard I, konfim. i Aastrup Kirke Palme. 10 April 1892. Søn af Parzel. Anders Mortensen og Inger Marie f. Ankersen i Ladeg. I
Christine Botilde Ravnskjær, Pige f. d. 26 Sept. i Beck, Vonsild sogn, døbt d. 10 Oktbr S.A., nemlig 1875; konfirm. i Aastrup Kirke Palmar d 30 Marts 1890; datter af arb. Søren Ravnskjær og Else Marie f. Ravn, dengang i Beck, nu i O. Aastrup  
Familie F206
 
141 15 Feb: "Jens Raffns barn m.n. Kirsten" Raffn, Kirsten Jensdatter (I1113)
 
142 1581, 30 Sep: Marcus Ancharius Haterlebensis Danus Ancharius, Marcus (I1182)
 
143 16 Juli Hans Hansen Wonsmos paa Kiestrupgaard et Barn vid Navfn Hans, fadere Hans Pedersen Wonsmoss An Kirstin Hansis i Grødebøll, og Erich Jørgensen Nørby Hansen, Hans (I1227)
 
144 1602 DNICA III ADVENT [...] Nuptiæ D. Mgri Pauli Anchary et Marine Per H... Ripis siebat dæ(?) Familie F136
 
145 1602: DNICA 1. POST TRINI
Die (h) in domine abdor(m..) Mgr. JOHANNES ANCHARIUS in Starup et Grarup (a...) pastor q Die (.) post x 22. JunĂż bu.. maty ĂŞ. 
Ancharius, Johannes (I1179)
 
146 1603 DNICA III ADVE [...] Eodem dei baptizaty Johannes Mgri Poul.. Anchs filius in Starup Ancharius, Johannes Poulsen (I1193)
 
147 1605 DNICA II TRINI* [...] Die y Seputur Mgr. Marg Anchary .... [* II søndag efter trinitatis = 14 juni 1605] Ancharius, Marcus (I1182)
 
148 1605 DNICA x. TRINII: ... Pædobaptisu ex Starup qu otto indu.. gurabatur Georgius Mgri Pauli AncharĂż filig. Ancharius, Jørgen Poulsen (I1194)
 
149 1611 DNICA XVII. Dies ox Sepelium Rachel Mari Johs. Anchari vxor in Starup Ravn, Rachel Iversdatter (I1178)
 
150 1616 Dom qvasimodog*: Resignat Ivary Corviny Cator Hathersl [* 1. søndag efter pĂĄske] Ravn, Cantor Iver (I023)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 37» Nćste»