Notater


Match 151 til 200 fra 1,862

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 38» Næste»

   Notater   Knyttet til 
151 Personlig information - Detaljer udeladt Familie F527
 
152 19. Madame Catharina Helena Simonsen i Møgeltønder døde d. 16 May gaml 31 a. 5 ? Paabye, Catharina Helena (I1006)
 
153 1903 den 11 Marts i Sønderup by, Sønderup sogn, Slagelse Herred. Sønderup Kirkegård, Sønderup sogn, Slagelse Herred den 18 Marts. Kirsten Nielsdatter. Enke efter Husmand Otto Nielsen Sønderup. Født i Norheden af Tølløse af Forældre Gaardfæster Niels Larsen og Hustru ? samme sted. 83 Aar. Sognepræsten. Alderdom. attest fra Antvorskov Birks skifteret dateret 12 Marts 1903. Nielsdatter, Kirsten (I2020)
 
154 1911 nr 0: Tag das Todes Juni 10. Beerdigung Juni 15 in Aastrup. Christina Botilde Mortensen geb. Ravnskjær, ehefrau, geboren d. 26 Sepbr. 1875 in Beck, Gemeinde Wonsbeck, eheliche tochter das Søren Ravnskjær und die Else Marie geb. Ravn, in Aastrup, verheiratet am 14 December 1900 mit Mathias Ankersen Mortensen, verstorben auf Roikjerfeldt (Margrethesminde) Alter 35 J 8M, 15 tage. Skovbølling d. 10 Juni 1991... ... ... ... ... in der Kirche in Aastrup. Sie hinterlist 4 Kinder 1. Ingvard 2. Ella Marie 3. Andrea Margrethe 4. Sørine Christine. Ravnskjær, Christine Botilde (I1376)
 
155 Personlig information - Detaljer udeladt Hansen, Gustav Sigfred Jørgen Otzen (I411)
 
156 Personlig information - Detaljer udeladt Familie F116
 
157 2 Advent .....Eodem die Natur gs. filius meus ............ Nicolas Raben, Nicolas (I071)
 
158 2. adventy. [..] Am diesem Sontage ist H. Jens Raben Pastor Adjung.. in Althadersleben introducert Raben, Jens (I001)
 
159 2. hustru Familie F465
 
160 Personlig information - Detaljer udeladt Familie F486
 
161 Personlig information - Detaljer udeladt Familie F329
 
162 20 Jun. Her Friderich Monrath førstefødte Søn Erich. Monrad, Erik (I0402)
 
163 21 Marty Catrine, filia Ewalt Boldichs, herritzfogdens, i Wandling Boldich, Catrine (I1017)
 
164 21. Dec. er min kiære Mormoder begrafvet Ætatis 86 og 3 Uger. Zimmermann, Fru (I750)
 
165 22 Martii Søren Raffns søster v.n. Kirsten Jessd atat 54 Aar. Raffn, Kirsten Jesdatter (I1274)
 
166 22. Niels Sølle, f. 1680 i Ærøeskøbing, hvor hans Fader Peder Nielsen Sølle var Sgp., deponerede 19/7 1698 fra Odense Gymnas. (Nic. Syllesinus), 27/7 1703 cand. theol. (indskreven 16/9 1709 n.c.), 5/8 1703 hom. Pr. n.c., blev 1704 Informator hoos Provst Christen Holm i Vigerslev, 1709 hører i Nysted, 1714 Rector sstd. (kgl. Confirmation paa Biskop Cr. Muus's Bestalling 4/1 1715), 6/11 1722 Sgp. paa Baagø, + 1751. "Han var en dygtig Mand, baade som Skolemand og Præst, men hans Huusliv var sørgeligt", da hans to første Ægteskaber var ulykkelige og det sidste kunvarede i 4 maaneder (Broder til Hører nr. 8).
~ 1) ubekendt
~ 2) Karen Bejerholm, + 26/6 1740, D. af Anders Bejerholm, Sgp. i Herritslev, senere i Sakskøbing.
~ 3) 1750 Inger Dorothea Callundan, f. 6/9 1722 i Sandefjord, ~ 2, 9/6 1752 Peter Andreas Lehmener, Sgp. i Veggerløse, + 30/7 1790. Hun + 1790 (b. 9/6). 
Sølle, Niels (I2214)
 
167 27 [december] Andreas Corvini Dia.. filia Margre.. ... Raben, Margrete (I1236)
 
168 28 april Andreas Jessen Raben et med Margrethe Mahler etter kongl. (bevilling) Huset Familie F100
 
169 28. Borgmester Peder
Mortensen i begraffelse 
Widsted, Peder Mortensen (I2311)
 
170 3. hustru. Niels Sølle dør efter ca. 4 mdrs. ægteskab. Familie F470
 
171 30 Tiisdag. Matthiis Wullff T Wulf, Anna Elisabeth (I0399)
 
172 30. Dec. min sl. Svigermoder Mette sal. H. Simon Hansen Eisbøl Æt 57 A. 7 M. Steffensdatter, Mette (I746)
 
173 38 Johan Sohn, som en qvindes person ved Nafn Karen Christens datter for hendis barnefader skal have udlagt, maa derfor for Aabenbare skriftemaal være frj oc forskaanet. København slot 15 martji 1687. Til Aalborg Hospital 16 rdr. = 24 Sldr.
Notat: Monsr Johan Sohns paa Tilstod forskaansel for Aabenbar skriftemaal. [Sohngaardsholm - Nørre Tranders sogn]. 
Sohn, Johan (I1864)
 
174 39 Anna Sophia; Mons. Christopher Simmonsen og Catharina Helena Simmonsens Datter af Møgeltønder fød d. 3 Sep og Døbt d. 11te hujus. Faddere. Anna Christina Paabÿe, Anna Christina Slange, Dorothea Gottschalck, ... Inspektør Clausen, Simon Simonsen. Simonsen, Anna Sophia (I1007)
 
175 4 Sønner og 3 døtre. Familie F664
 
176 Personlig information - Detaljer udeladt Familie F58
 
177 7 Juni Anne Jeppesd i Magstrup, Moderen Kiersten Wollesdr i Magstrup fad: 1. Anneke S... i Magstrup 2. Kiersten Nisses i ibid 3. Kiersten Wolles ibid Jeppesdatter, Anne (I1304)
 
178 715: Janurius 10 ...... Matthias Wulf Tømmerhandl UK
Marie Martens P.. i Lauritzgaarden udi .. 
Familie F182
 
179 8 af 10 børn i Ægteskabet er fundet. Familie F403
 
180 8 Okt Jess Rafn i Grødebøll Ann Jensdatter i Nørby. Familie F121
 
181 9 Julÿ Anders Nielsen fra Jenhÿt og Anna Andersen i Kiestrup. Familie F168
 
182 9. Capt. Eggert Christian Knut i Sohns g[rav]. Knuth, Eggert Christian (I1025)
 
183 97. Christopher Simonsen, organist og sognedegn ved Møgeltønder menighed, med erklæring fra biskoppen i Ribe, tilgivelse og efterladelse, den af ham, med hans husholderske Kirstine Ibsdatter, med hvem han i nogle år skal have været forlovet, begangne leiermåls forseelse, så at hand desuagtet, bemeldte hans embede, fremdeles måe beholde og vedblive, og for videre tiltale være befriet. 20 julii 1771. Simonsen, Christopher (I997)
 
184 ?1727: Ditto [d. 15 dec.]: Enevaldus Evaldus, Tunderensis, civibus regiæ Academiæ Hauniensis associalus est, antea civis academice Kiloniensis, qvi privattum studiorum moderatorem desiderarit. Præcetores privati Andr. Frølund Ewald, Enevold (I1159)
 
185 ?1st Sønd: i fasten blef Christina Pers i Møllen begravet Æt: 53 Aar 2 Maaneder 3 Dage. Heisel, Christina Jørgensdatter (I128)
 
186 ?Aawel Chatrina Fridsche født i Aabel Løredag
den 12 Octobr, den 13de Hiemmedøbt, og D 6 Dec. Christnet
Forældre: Peder Fridsch - Maren -
Faddere: Ellen Gaadsens Datter i Lunderup - Laue
Rasmussen og Peder Jensen i Aabel og
Ellen Jørgens Datter i Nør-Jarup 
Frischer, Abel Cathrine (I29)
 
187 ?Adolph Mathiesen Hansen Ditlevsen. Døbt i Kirken 20 November. Indsidder Mathias Hansen og Hustru Ane Margrethe Vinum (35 Aar)af Gabel Mk. [Faddere]............lund ... Peter Jacobsen... Hustru af Gabel, Indsidder Jens ...bæk og Ung karl Jens Christensen Smed begge af Gabel, ... Kristensen Brun af Gabel. Ditlevsen, Adolph Mathiesen Hansen (I14)
 
188 ?Adolph Mathiesen Hansen Ditlevsen. Søn af Indsidder Mathias Hansen Ditlevsen paa Gabel Mk. 6 Aar. Anmeldt til kifteretten 14 Oktober. Ditlevsen, Adolph Mathiesen Hansen (I14)
 
189 ?Anna Fredensborg en Dotter af Jens Jessen,
smaa Mand af Bedsted og Hustru Mette Cath
rina Nielsdotter fra Nord Lügum, barnefød
i Gabel, Nostrup Sogn.
Testes Lena Sörensdotter, en Pige af Beedsted,
Peter Kraft Ung Karl af Boulund, Christina Hans
dotter, en Pige af Beestdet 
Fredensborg, Anna Jensdatter (I2638)
 
190 ?Anna Hans Dotter, barne fod i Jægerup Sogn, da hendes Fader har været Hans Jørgensen boels Mand ibidem, og Moderen Karen Hilleds dotter, samme sted. Forhen i Ægteskab med sin effterlevende Ægtemand Jes Jensen Boelsmand i Bedsted, og efterlod sig tvende børn, Jens Jessen og Catharina Jessdotter. Hendes Alder 60 Aar og 9 Uger. Vedtale Joh. 14-18 - Liigprediken. / Thess: 4-13-14- Sal 12.. Hansdatter, Anna (I2684)
 
191 ?Anna, en ægte Datter af Hans Jørgensen, fordum boelsmand i Bedstedt og Catharina Jess Datter Samesteds, som begge var døde: var gift med Christen Rossen, boelsmand ud i Bedstedt og efterlod Syv børn: 1. Hans 2. Tielle 3. Christian 4. Marie Catharina 5. Peder 6. Anna Catharina og 7. Christen æt: 36 Aar og 10 maaneder. Fik Udtale og Liigprædiken. Hansdatter, Anna (I2699)
 
192 ?Anne Cathrine Grevsen i Magstrup, Gaardmand Wolle Jepsen og Anna Cathrine fødte Hans Jensen ægte Datter. fad: 1, anan Cathrine Hanses i Magstrup 2, Mette Lorentz do Sommersted 3, Mads Iversen ibid. Grevsen, Anne Cathrine (I1309)
 
193 ?Anne Grevsen i Magstrup, Gaardmand Wolle Grevsen og Anna Cathrine fødte Hans Jensen i Magstrup ægte Datter Fadd: 1, Anna Cathrina Hanses i Nørbye 2, Anna Jeppesdtr. i Magstrup 3, Jørgen Jørgensen i Nørbÿe. Grevsen, Anne (I1308)
 
194 ?Anno 1600 den 11 Maij døde S. Chatrine i hindes Alder 22 Aar. Gud giffue hende med Alle Guds udvalde en gledelig opstandelse paa den yderste dommedag. Freese, Catharine Friederichsdatter (I1187)
 
195 ?Capitain Christoffer Høyer ------ 84 ½ Aar. Høyer, Christoph Martinsen (I0259)
 
196 ?Caren Fredensborg, en Ægte Datter af Huusinderst Nicolay Christian Fredensborg og Anna Peders Datter i Bedstedt: blev hiemmedøbt og ... fremstilt Menigheden Dom: 18 p Trinit. Testes 1, Kirsten Thods fra Ahendorff Mølle2, Catharina Fredensborg fra Bedstedt 3, Christen Nissen fra Stenderup i Toftlund Sogn. Fredensborg, Karen (I2658)
 
197 ?Catharina Fredensborg, en ægte Datter af Smaamand Jens Jessen og Mette Catharina Niels daatter i Bedsted bleb hiemmedøbt og Derefter fremstilt meningheden Dom 15 p. Trinit. Testes 1, Anna Daniels af Terp 2, Broder Rathenborg 3, Catharina Peders Daatter begge af Bedstedt. Fredensborg, Catharina Jensdatter (I2666)
 
198 ?D 23 Hl. Evaldt Professor og præst til Vajsenhuuset, 59 Aar gl. Død af Svindsot. begraven ibidem under No. 36 Ewald, Enevold (I1159)
 
199 ?D 27 July Maren Jørgens i Nørreballe. Harboe, Maren Ludvigsdatter (I1525)
 
200 ?D 6 Junii Mitwoch ..p Trin. bin Ich N.E. mit meine Liebste Jfr. M.M.P. .. dem Hl. Præposito Peter Zetschan jublice in die ... copulert ........................................ Familie F143
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 38» Næste»