Notater


Match 1,801 til 1,850 fra 1,870

      «Forrige «1 ... 33 34 35 36 37 38 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1801 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F325
 
1802 Trolovelse: Junius 11. 1813. Ungkarl Søren Jørgensen, en ægtesøn af Inderste Jørgen Sørensen af Flauth og Johanna Cathrina Larsdatter fra Silderup med Pigen Kierstin, en ægtedatter af Mads Jessen af (Halk) og Anna Christensdatter sammested. Familie F230
 
1803 Trolovet 1781: 4 okt. Ungkarl Balthazar Freiderich Raben er Chirurgus i Assens ægte Søn af afgangen deputeret borger og Kiøbmand i Hadersleben frue Sogn Christian Raben og afgangen hustru Anna Marie Holm med Pigen Anna Margrethe Thun en ægte Datter af damask væver i Flensburg Johann Poul Thun og hustru Margrethe Elisabeth Bernes. Testes: Kiøbmand Peter From, Værtshuusmann Christian Schultz, Skovridmand And. Wildschützs datter Margrethe Elisabeth aller i frue Sogn. Familie F436
 
1804 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F732
 
1805 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F326
 
1806 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Mortensen, Andrea Margrethe (I1381)
 
1807 Tvilling II. døbt i Åstrup, 1906 nr.14: Wie 13. Gest. 1. Ehefrau Else Marie Ravnskjær O. Aastrup 2. Jungfrau Christine Mortensen Ladegaard I. 3. Junggeselle Hans Mortensen O. Aastrup. Mortensen, Sørine Christine (I1382)
 
1808 Tydet af Anna-Lise Westh Dis-forum D. 28/01-10

Samme Dag 2 Maij
Borgm: Fridrich Bartels
Johanne Raffn
Helvig
Fadderne
Isaach Helmes Tolder, Agneta Christopher Lehmayer = af Kiøbenhafen
Fredrich Meyer Visiter
Willum Wallas *) Kirsten Jørgensdaatter

*) Andre steder står han som Willum Walladtz Tobaksspinder. 
Bartels, Helvig (I1027)
 
1809 Tydet af Gudrun og Alfred Larsen I: Magister Oluf Lundts optegnelser i V Lundt, Oluf Jørgensen (I2209)
 
1810 Tydet af Nancy Petersen, Dis-forum d. 17 nov 2011. Ravn, Jens Jensen (I2205)
 
1811 Tydet af Thomas Kryhlmand den 10 dec. 2013 Detlefsen, Hans (I17)
 
1812 Uddrag af Henrik Prætorius's artikel i Slægt og Data nr.4-2008.

Johan Conrad Oporinus
Johann Conrad Oporinus blev, som den ældste i den store børneflok, født i B?ggen.
Han studerede naturvidenskab, filosofi og teologi på universitet i Rinteln nær Minden i Westfalen og skrev disputats her i 1630.
På den sidste side af hans disputats fandt vi* tilegnelserne til hans far og hans morbror Esaiæ Peinen.

Fermarn
Efter studiet er han rejst til Fermarn, hvor han blev rektor ved skolen i den lille by Bannesdorf. Skolen her var skole for alle børn i den nordøstlige del af Fermarn.
Han blev tillige organist (eller kantor) ved Sct. Johanniskirken, der ligger i Petersdorf i den vestlige del af øen. Man kan forstille sig, at han til hverdag underviste på skolen i Bannesdorf og om søndagen kørte - eller red til Petersdorf for at forrette tjeneste her.
I Burg på Fermarn blev Johan Conrad s? den 8. oktober 1638 gift med Rahel Uckemann, datter af David Uckermann og Martha Kunradi.
Johan Conrad og Rahel Uckemann fik deres første barn i 1641 i Bannersdorf. Derefter i hvert fald 6 børn, heriblandt Dorothea Apolonia, der blev Johannes Prætorius' hustru, født i 1644 og død i Højst den 1. december 1724.
Desuden sønnen Conrad Oporinus, født 1645, som blev præst i Neumunster, hvorfra vi får dokumentationen for Dorotheas ægteskab med Johannes Prætorius.
Endelig kan vi nævne datteren Anna Oporinus, født 1646, og som er Katrin Schlaaffs ane.
Johan Conrad døde i Burg den 18. februar 1684 i en alder af 81 år.

* vi = Henrik Prætorius og Katrin Schlaaffs
* omtalt tidligere i artiklen i Slægt og Data 
Oporinus, Johan Conrad (I2294)
 
1813 Uddrag fra Nysted-Krønikken

Provst Lerches Datter Johanne Lerche f. 6/5 1631 ægtede 27/7 1651 Iver Nielsen f. i Stevelt ved Holstebro 1615, Amtsskriver paa Aalholm og Kræmmer i Nysted, hvor han handlede især paa Holland med Kornvarer, Æbler og Nødder.
[...]
Iver Nielsen havde været Mundskjænk hos Prins Christian (den udvalgte Pr. Chr. død 1647) og Køkkenskriver paa Nykjøbing Slot, før han kom til Aalholm. Han døde 1666 d. 20 Nobr. Han var en dygtig og velhavende Mand. 1658 kom et svensk Strejfparti til Aalholm og Soldaterne vilde pine ham til at udlevere sine Penge; men hans Kone kom til med en glemt Indrager og tæskede saaledes løs paa Svenskerne, at de maatte slippe hendes Mand. Der fortælles videre, at Folk fra Nysted være ilede til Slottet for at bringe Hjælp, og dræbte et Par svenske Soldater i Porten. 
Nielsen, Iver (I1802)
 
1814 Ugift Handelsgartner i Haderslev Johannes Ravnskjær født 1914, 23 September i Aastrup. Søn af Husmand Johannes Ravnskjær og Hustru Marie Cathrine, født Hansen, Ladegaard Pacele.
Ugift Expeditrice Marie Margrethe Hartvig i Haderslev, født i (Øster) Højst Sogn Tønder Amt 1915, 28 April af arbejdsmand Herman Hartvig og Hustru: Margrethe Marie, født Hansen.
Lysning i Hospitalskirken i Haderslev d. 1/1 1939. Bevislighed og ingen Hindringer. Attest af 15/1 1939 fra Kirkekontoret i Haderslev. Gift 1939, 15 Januar. Aastrup Kirke v. Sognepræsten. Vidner Husmand Johannes Ravnskjær og Hustru Ladegaard Pacele. Brudens forældre. 
Familie F193
 
1815 Ulrica Augusst, Mons Christopher Simonsen og Mad. Catharina Helena Simonsen
datter, fød D. 27 April og ... døbt og ført til kirke D 11 Maj
Frue Inspectorin Andersen
Madem. Rodichen
Jofru Paabÿe fra Colling
Mons. Peter Christian Hansen
Mons. Pupcke. 
Simonsen, Ulrica Augusta (I2344)
 
1816 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F175
 
1817 Ung karl Johannes Ravnkier en Søn af Hans Nielsen Ravnkier og Ellen Johansdatter i Ravnkier Wilstrup Sogn med Pigen Christine Jessen en Datter af Landboelsmand Søren Jørgensen i Halk begge i en S.. af An. og holdt sig i Løjt. Familie F188
 
1818 Ungk Hans Jensen af Reersøe 26 Aar gl. Pigen Ane Niels Datter af Dalby Mark 25 Aar gl. - Reersøe. Som forlover for ham fremstod Gmd. Jens Jespersen af Reersøe og for hende Bmd. og Bødker Niels Jensen af Dalby Mark. Indskrevet D: 4 Juni 1847, og ægteviet Onsdag den 30 juni 1847. Vielse blev holdt i Helsinge Kirke. Begge er Kopsatte. Familie F743
 
1819 Ungk: Hans Rasmussen 23 3/4 År fra Ulstrup Gjørlev Sogn. Pigen Jensine Oline Rasmunsd: 30 aar gl af Store Fuglede Sogn. Vidner Rasmus Olsen af Store Fuglede og Rasmus Hansen af Ulstrup. 10 Juli i Kirken. Familie F274
 
1820 Ungkarl Anders Andersen Mortensen, Søn af Gaardmand Hans Mortensen og Hustru Kirsten Marie Ankersen af Kredsled, født dem 1st. Januar 1850 og Pigen Inger Marie Ankersen, datter af Landboelsmand Mathias Ankersen og Hustru Anne Cathrine Pedersdatter af Boiskov, Thyrstrup Sogn født den 28de Maj 1855. Testes Hans Mortensen og M. Ankersen Familie F208
 
1821 Ungkarl Andreas Bøgvad 33 Aar ...og ... betjent i Hobro. Enkemadame Dorthe Sophie Jelstrup f. Rostrup 28 Aar, i Hobro. Lysning den 15 Oktober. Vidner Kjøbmand Hansen Hobro Sogn... Jens Rostrup i Dronningelund Sogns. Viet d. 3 November. [Anmærkningen kan jeg ikke læse] Familie F715
 
1822 Ungkarl Baltezar Friederich Raben ein Chrirgus in Assens en ægte Søn af afgangen depuerede borger og kiøbmand i Hadersleben sein Frue Sogn Christian Raben og afgangen hustru Anna Maria Holm med Pigen Anna Margaretha Thun en ægte Datter af Damask Væver i Flensburg Johann Poul Thun og hustru Margaretha Elisabeth Berner. Familie F436
 
1823 Ungkarl Hans Jensen Børvad, tjenestekarl i Grødebøll, ægte Søn af afdøde dagleier Jens Nielsen Bøgvad og Bodil Kirstine Ravnskjær i Kjelstrup 24 Aar gammel
og pige Hansine Elisabeth Schmidt, tjenestepige i Grødebøll, ægte Datter af Smed Peter Schmidt og Hansine Christine Petersen i N. Vilstrup 28 Aar gammel
Vidner: 1, Gaardmand Jep Ravn i Grødebøl
2, Landboelsmand Niels Ravnskjær i Weibøl. 
Familie F687
 
1824 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F611
 
1825 Ungkarl Hans Nissen en Søn af afdøde Ægteforældre Nis Jensen og hustru Bodil Kerstine Nisse med Pige Else Pedersdtr. en datter af Ægteforældre Peder Hansen og Maren Peders fra Taulov sogn i Jylland. Copulationen skete i Kirken efter forudgået ... tillysning. Familie F195
 
1826 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F365
 
1827 Ungkarl Knud Nissen Ravn. Søn af Nis Hansen Ravn i Bæk og hustru Bodil Marie født den 21 Juli 1846 konfirmeret den 30 mrts 1862 med Pigen Marie Hakonson datter af Hakon Petersen i Blomsöe Jönköping i Lun i Sverige født den 25 oktober 1844. Konfirmert af ....stede. Vaccinations attest. Vac. v. Han 5 juni 1847 Dr. Carstens paa 24 Aar. Hun vacc. d. S...sig paa 26 Aar

Efter at Trolovelsen var skeet den 7 Mai og Tillysningen 8, 15 og 22 Mai, blev de ... viede i Vonsbæk kirke 3. Juni. Hans forerige Ægteb... fra Pastor Aaby Sognepræst for Heils og Weistrup, det Heils Præste... er den 5 Mai 1870. 
Familie F294
 
1828 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F439
 
1829 Ungkarl Lars Frederik Hansen af Sorterup, Søn af arbejdsmand Jørgen Hansen og Hustru Karen Marie Ottosen af Ottestrup, født i Sct. Peders Landsogn 17 september 1877. (21 Aar)
Pige, Tjenestepige Johanne Hansine Petrine Hansen af Sorterup, Datter af Skræder Niels Hansen af [tomt felt]
og Hustru Frederikke Petersen, født i Kværkeby 4 Juli 1892. (16 Aar)
[Forlovere] Husmand Julius Andersen, Sorterup.
Arbejdsmand Hans Gustav Hansen, Ottestrup.
[lysning] a) 20 Maj 1899 b) 22 Maj 1899.
[Viet] 1899 10 Juni
Af sognepræst Harboe i Krken 
Familie F745
 
1830 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F714
 
1831 Ungkarl Niels Hansen af Gørlev Ornum, 24 Aar. Pigen Mette Sofie Larsdatter af VindeHelsinge Mark, 30 Aar. [Forlover] Hans Jensen bmd paa Gørlev Ornum. Lars Jensen bmd. paa Vinde Helsinge Mark. 24 April. Familie F363
 
1832 Ungkarl og Gaardfester Rasmus Olsen St. Fuglede 24 Aar. Pigen Maren Hendrichsdatter. Forlovere Andreas Gergersen, Johannes Hendrichsen. D. 19 Okt 1832 i Kirken. Familie F434
 
1833 Ungkarl og Gaardmand fra Ulstrup Gjørlev Sogn Rasmus Hansen, 29 Aar og vaccineret af Distrikstlægen Hr. Hundrup i Slagelse i Aaret 1815. Pigen af Bierre Bye Karen Larsdatter 22 Aar og vaccineret af Distriktslægen Hr. Voigt i Aaret 1820. Vidner Virgus fader Gaardrøgter Lars Pedersen af Bierre, og hans fader Gaardmand Jens Hansen af Ulstrup. Vielsedagen d 10 juni. Familie F421
 
1834 Ungkarl Peder Gustav Rasmussen, født i Bakkendrup 14 August 1870 Forældre: Gmd Hans Rasmussen og Hstr. Jensine Oline Rasmussen af Bakkendrup. Pigen Hanne Marie Hansen, født Jerlev(?) Lille Fuglede 13 Januar 1871 Forældre: Gmd Jens Hansen og Hstr. Marie Kristiansdr nu i Ulstrup af Jerlev(?) Lille Fuglede. Sogn. [vidner] Gmd Hans Rasmussen af Bakkendrup Hmd .... af Ulstrup. Lysning 1984 11,18,26 marts. Viet 30 Marts. I Gørlev Kirke ved Sognepræst. Familie F432
 
1835 Ungkarl Peder Sørensen Jensen fra Seem, 32 Aar gamel. Bondehåndtering.
Pigen Anna Maria Niels Datter af Westerroldager, Schiern Sogn,
24 Aar gamel. Bondehaandtering.
Som forlovere for begge
Michel Christensen og
Peder Jørgensen
Den 5te novemb. 1831
i Kirken
Fremlagt de befalede Attester 
Familie F754
 
1836 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F428
 
1837 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F609
 
1838 Var lam. Høyer, Bodel (I0283)
 
1839 vare Hr Anthonie Klinge kongl Ritmester meiner Fraus Bruder i Hadersleben begrabe Ætatis 45. Klinge, Anthoni (I2365)
 
1840 Ved Lars Peter Hansens død skrev Sorø Amtstidende:
Bmd. Lars Peter Hansen, Vindehelsinge Mark, er juledag død under et besøg hos sin Søn Gdr. Holger Hansen Mullerup.
Lars Peter Hansen skulde til Mullerup og fejre Juleaften, men var ikke godt tilpas og Juledag forværredes Anfaldene og hen under Aften kunde Hjertet ikke mere.
Afdøde der blev 70 Aar gammel, drev med stor Dygtighed sin lille gaard, der paa 3 Generationer var i Familiens Eje. For to Aar siden mistede han sin Hustru, der var ham en stor støtte.
Foruden at drive Landbrug samlede L.P.Hansen ligesom sin Far, Svin til Slagelse Svineslagteri og kørte dem til Gørlev Station.
Han var en stræbsom og dygtig Mand, der var meget afholdt på Egnen. Han efterlader sig otte Børn, der alle er i gode kaar. 
Hansen, Lars Peter (I1926)
 
1841 Vedr. Josias Outzens uddannelse henviser Langholz til-
Th. O. Achelis: Aus der Geschichte des Haderslebener Johanneums (Quellen und Forschungen zu Geschichte Schleswig-Holsteins, 1921)s. 37 nr. 190, samme: Matrikel der Schleswigschen Studenten 1517-1864 I, 1966, side 158 nr. 3107 RA P.R. 70,118 (efter Johan Hvidtfeldt). 
Outzen, Josias (I1734)
 
1842 ver. Ridefogde på M.llerød. Dansk Ridefogde i Norra Ã…sbo 1677. Fogde på M.llerød omkring 1668-1674. Fogde på Skyrup 1674-1678. Amtskrivare i Ribe, Danmark. Amtförvaltare i Ribe, Danmark.

Knud Fabricius: Skannes Overgang fra Danmark til Sverige, III:52:
1676... Men også i Skåne insatte den danske regering sÃ¥ hurtigt som muligt ridefogder i alle herreder for gennem dem at kunne pålægge og oppebære kontributionen till hærens underhold. Mange steder, sim i Torne, Bare, Oksie, Skyds, Vemmenhøgs, Rønnebers, Froste, Fers, Øster och Vester Gønge herreder siges det udtrykkelig, at den tidligere svenske indehaver var rømmet ved Danskernes ankomst, og i flere af de øvrige var formodentlig det samme tilfældet. Men Wulf Ravn i Bjerge herred, hand broder Iver Ravn i N. Ã…sbo og Peter Klein i S.Ã…sbo og Luggude herreder gik over fra svensk til dansk statstjenste og modtog nye udnævnelser af generalkommissariatet. 
Ravn, Iver Wulfsen (I802)
 
1843 Vielse 1704: Johan Bonniksen ... og Ingeborg Svensdatter i Heisager D 30 Oktober. Familie F286
 
1844 Vielse 1704: Johan Bonniksen ... og Ingeborg Svensdatter i Heisager D 30 Oktober. Familie F289
 
1845 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F326
 
1846 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F325
 
1847 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F732
 
1848 VindeHelsinge. Kirkehelsinge Kirkegaard 8 April. Mette Sofie Hansen f. Larsdatter. Enke efter aftægtsmand Niels Hansen. Sidste fælles bopæl Vindehelsinge. Datter af Hmd. Lars Jensen og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Født i Vindehelsinge. 10 Jan. 1842. Sognepræsten.
 
Larsdatter, Mette Sofie (I1925)
 
1849 Vitus Monrad, Billedhugger, f Monrad, Vitus (I0480)
 
1850 Ward Sl. Jens Rabe, emerity Pastor 38 a(nno)
Zu Øsby, Hardes Provst v. Consestorÿ Assersor in Øsby begrab, Æt 68.
der Hr. Præposity Fischer hielte der Leichpredigt X? Joh: XII 26.
wer mir dienen will, der folge mir nach, u(nd) wo ich bin, da soll mein Diener
a(uch) sein, wehr mir dienen wird, den wird mein vater ehren.
Exord: X? jos.6. Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande d(as) sie bey (noget nedenunder)
nur wohnen, wo habe gerne from(m)e Diener, si so David fatur, ....
dichtur regno Xti : Xti auug soll nach
Lehrer und Prediger als beÿ Gott

I Hochangesehen
II Getreue diener - der getreue dienst bestehet in Jesu folge
als eines richt ... .... .... 2) im .... befestigang der Glau-
bens auf Jesum . ..? wo ich bin soll mein Diener a(uch) sein. 
Ravn, Jens Jensen (I2205)
 

      «Forrige «1 ... 33 34 35 36 37 38 Næste»