Notater


Match 1,801 til 1,823 fra 1,823

      «Forrige «1 ... 33 34 35 36 37

   Notater   Knyttet til 
1801 www.enge-stedtsand.de: Kronich Stedesand "Kirche und Kircheninventar" side 33. Sonnichsen, Heinrich Melchior (I42)
 
1802 x) Fraskilt, Fyrbøder Valdemar Rasmussen, Thuresensgade 16.2
Født i Bakkendrup 1897 [1879] den 31 Oktober
Søn af Gaardmand Hans Rasmus
sen og Hustru Jensine Oline født
Rasmussen
Justisministeriets skrivelse 27/3 1920
x) Ifølge ErklÌring af 20 September f.a.
( J.f. 1771/1918 Indsendte Andragende har
ovennĂŚvnte Bevilling til fuldstĂŚndig Op-
hævelse af sit Ægteskab med Gunde Marie
f. kragh, samt om Tilladelse til at indgaa
nyt Ægteskab. Ægteskabet er allerede ophævvet ved
... ... den 14 August 1911 af... skilsmisse dekret.

Pige Gudrun Nielsen, Slotsgade
24.3 født i Garnisions Sogn 1895 den
20 april.
Datter af Jabok Stefanus Martin
Nielsen og Hustru Caroline Frederik
ke Andersen.

Fru Frederikke Caroline Nielsen født
Andersen
Slotsgade 24.3
Arbejdsmand jens Holger Nielsen,
MarthĂŚusgade 16.1 t.h.

Iføge Kongelig vielsesbrev
14 April 1920

1920 25' april
Blaagaards Sogn

Pastor Thomsen
i dennes hjem

Kbhavns Magistrat
22' april 1920
Q 12 355/1920 
Familie F430
 
1803 [ Nedenstående er en indførelse fundet i Åstrup Kirkebog. Jeg er ret sikker på, at den nævner Ivary Corvinus som Cantor ved Latinskolen i Haderslev, ellers er min tydningen særdeles mangelfuld.]
1599: Die Jonis inaugurabatur(?) college fibolĂŚ Hatterleb... Nicolaus Petrey in Costerum, Ivary Corvinus in Catorem E.us Johannis ... in Lorum Johs. Jacobs.. Sariogebatur. 
Ravn, Cantor Iver (I023)
 
1804 [* 13 aug 1713. Tydet af Inger Buchart den 9 nov. 2007 via Dis-forum. Parenteserne er mine tilføjelser.]

Dom 9 p. Trin* offwergaff h. jak. mejland
hans Kongl: Maijst: ... min Sønss Antonij
Supplic om Gammel Haderschleff Kald, efter
at H. Jens Ra(ven) hafde begiert Ham til
sin Adjuctum d. 7 Aug: var med, de si..ste
(Ry)tter som hand døde d. 1(0) Aug: paa ... dag
de reiste til Slesswig at søge Kongen.
NB d. 8 Octobr; Dom 17 p. Tin erhielten wir
Schreiben auss Schleswig, dass auff unseres Hrn
Ambtmans Christian Dettleffs Graffen zu
Rewentlou recommendation, Ihr. kĂśnigl. Mayst.
Fridericus 4. die Suppliqye untergeschie-
ben, und unseren jĂźngsten Sohn Antoni...
Monrad zu dem Alt Haderschlebischen
Pastorat vociret u. confirmiret.
I.... alless
zu seines hochheiligen Nahmens ehre
u. unser aller VergnĂźgen! Iim sey
ehre u. preiss in Ewigkeit Amen
Johan Monrad
 
Raben, Jens (I001)
 
1805 [* 3. Advent = 11 dec 1692]
Ao 1692. den 7 Sept. blev i J Nafn min anden dotre føed om morgen hora 7. og Dominica 3 Advent*: døbt i Gamel Hadersle.. Kirche af Dn: Propohito Aichelio. Patrini Sophia Amalia Clyern Gertrud Sr. Jens Rauns i Øesby et Nicolai Raben fraler. Dicta eft effter min Sviger Moder METTE. Ingeborg KĂŚding ag OluskĂŚr førde Hende 
Raben, Mette (I004)
 
1806 [BemĂŚrkning: Jens Iversen Ravns dødsdag angives lidt forskelligt. Jeg antager her, at han er død den 13 maj 1666, i følge Gl. Haderslev PrĂŚstearkiv. Friis-Petersen skriver, at han er død den 20 maj 1666. Det er et gĂŚt, men mĂĽske er det begravelsesdagen. Jeg kan ikke se, at Jens Iversen Ravns begravelse er indført i kirkebogen.] Ravn, Jens Iversen (I019)
 
1807 [BemĂŚrkning: Med det forbehold, at der kan vĂŚre andre end den gamle skoleholder i GrĂĽsten, der hedder Hans Martensen, er det sandsynligvis Maren Jensdatter Raven, der er blevet begravet.]
Ist das(?) Lusters(?) zu Grauenstein Hans Martensens fraus. Begrabe(n). D 3te Decembr:  
Ravn, Maren Jensdatter (I0069)
 
1808 Åbenrå kirkebog over døbte 1653 er total ulæselig.
 
Martensen, Hans (I0274)
 
1809 [Beskrivelse af BjerndrupgĂĽrd fra 1587]
1587, 24. Dec. - Skøde fra Fru *Kirstine Ulfeld til Bjerndrup, Morten Svendsen (Orning)s Enke, til Kongen paa: i Slesvig Hovedgaarden Bjerndrupgaard, 1 Mølle, som er bygget paa samme Gaards Ejendom, 1 Smedije og Smeidjehus ligeledes paa Gaardens Ejendom, og 3 bol, Steppinge S. og By 1 G., Biert S og BY 1 G., i Skartvedt 2. G. og 3 Gadehuse; Gram H., Sommerstedt S. i Kastvraa 2 G. og 1 Bol. Vidner: Eggert Abbildsgaardt til Skodborig og Erich *Kaas til Jølbygaard, Udst. s. Sønner. Orig. - skøde 82b J.R. 4, 310b. 
Raven, Kaptajn Jens (I0038)
 
1810 [dĂĽrlig transskription] (J y) p. Sept. Capt. Høyers daater, Bodel, per quiquent nium fere homipl.itica, Inuhera-------------- 36 ½ Aar Høyer, Bodel (I0283)
 
1811 [Er formentlig død i forbindelse med en fødsel] Møller, Catharina Christensdatter (I1131)
 
1812 [Fundet af Børge Sørensen. Tydet af Inger Buchard den 30.8.2008 Dis-forum, men undtagelsen af fadderen iver Rafn.]
Iver, Dom baptiz. Hans Christian Huldereich Helena Raffn i Grambyes Kroe. Faddere: Hendis Søster fra Assens Mons. Iver Rafn fra Hadersleb Jacob Schytt Andreas Rafn af Hadersleb Mons. Fohs og Søster, Jomfr. Mette Cathrine Rafn. Dom 12 p. Trin. 
Huldenreich, Iver Hansen (I1125)
 
1813 [Fundet af Børge Sørensen. Tydet af Inger Buchard den 30.8.2008 Dis-forum]
Hans Christian Huldenreich Helena Maria Raben i GrambĂże. Samuel. Faddere: Maria Elisabeth Kraglunds Monr. Schamer paa Gram Hans Lorentzen Lauritz Hansen Claus Schnack* Jomfr. Li..en Pepper Lauritz Jespersen Kone JĂśrgen Bojsens Kone. Dom Rogate. 
Huldenreich, Postbud Samuel Hansen (I1126)
 
1814 [Fundet af Børge Sørensen. Tydet af Inger Buchard den 30.8.2008 Dis-forum]
Hans Christian Huldenreich Helena Maria Rafn. Maria. Faddere: Marin Tonsens Stads-Kockis i Hadersleb Ms. Johannes Simonsen ibd. Ms. Fischer og Pepper og Armgard Leimes paa Gram Jfr. Cathrine NMaria Skytt i Had Inger Magrete Hennriks(?) Valentins Enke af Ganderup Christna Boyes. Dom 2. advent. 
Huldenreich, Maria (I1127)
 
1815 [I 1665 køber rüdmand Claus Rafn en Jonstrup Mølle m.m. i VÌrløse af Kronen. Geografisk ligger Jonstrup Mølle idag i Furesø Kommune. I Den store Danske - gyldendals übne encyklopÌdi kan man i indlÌgget om Furesø Kommune lÌse følgende: " Syd for søerne ligger VÌrløse Sogn, der i 1682 bestod af Kirke VÌrløse, der frem til 2. Verdenskrig var hovedby i omrüdet, og Lille VÌrløse, fra 1991 benÌvnt VÌrløse. Dertil kom Kollekolle, Bringe, Borupgürd og Jonstrup Mølle."]

7. Marts. Claus Ifversen Rafn, Raadmand i København, faar: i Ølstøck H., Verløse S. Joenstrup Mølle med dertil liggende Jord, i Bringe 1 G., af PrĂŚbende Haldum i Tørsting H., Fouling 3 G., af det gods, som er ledigt efter afdøde Dr. Lauridts Jacobsen: i Hofvelbiere H. Afg. af schød, Guløf og Hasløf Kirker med Ret til Tilsyn med nĂŚvnte Kirkers Regnskaber, i Tørsting H., Nimbdrup 2 G. (Htk. 63,5 Td. ĂĄ 50 Rdl. Td.) for: 3175 Rdl., at regne fra 1. Maj 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 71 Bil. 
Ravn, Claus Iversen (I509)
 
1816 [Kommentar til nedenstüende: Fordi sønnerne køber et gravsted til deres mor, behøver det ikke at betyde, at hun er død.]
~ Catharine, fĂźr welche die SĂśhne Claus Iversen und Wolf Ravn 1652 eine Grabstätte kauften. 
Iver Ravn, Mette Catharine (I024)
 
1817 [Tydet af Anna-Lise Westh Dis-forum D. 26/01-10]
1686: Mandagen Den 21 JunĂż
Borgem. Friderich Bartels
Johanne Raffns }Agneta Dorothea
fadderne
Hr Etats Raad Tyge Tott Marie Kruse Isaach Hel=msis
Henrich Rothe apotecher
Jacob von Holten Helvig Rasmus Nielses.  
Bartels, Agnete Dorothea (I1028)
 
1818 [Tydet med hjÌlp fra Ole Westerman via dis-forum 19/12 2010. Evt. rettelser og tilføjelser modtages gerne.]
Externa: No. 11 8tr als an dem KĂśnigl. May. Gebuhrtstag bin ich in Copen= / hagen gewessen und habe der Hochzeit u.Copulation meines / Lieben Sohnes Sr. Enewaldt Ewaldt mit Jfr. Maria Wulff / beigevohnet. Sie wurd(e) copulirt in uns ver..sene? Wein= / händlers Mr Naurups Haus. Die Copulation verrichtete / Mag. Hunnerup Pastor primarius zu S. Nicolai textii ..? / psal.go(?) ?.lago. Graff La(u)rvig fĂźhrete das Bräutigam / Baron SĂśhl...s? des CronPrintzen Hofmeisters gemahl./ kleidete u fĂźhrte die Braut. Ich gabe Ihren GlĂźck Ăź. Sorge- / salbige? nächst etwa ......? , und 2 Uhr entschliese Ihr KĂśnigl./ MaĂż. Friderich 4ty ..... u. S... zu Othensee in FĂźhnen / Die Kortegen? wurd(e)also? .... aus dem Allgemeine Kirchen.....? / aus ?phlichen? Viele von ihr Familie u anhang abgesetzt / am BĂśrs sollen die Worte angeho? sein ( lies das 47te / Capital das (Apostel) EsaiĂŚ (so sie auf die Ko..p.. applicir,/ inspic ? et seqv. ) Gott regiere u wende? alles zur be? 
Familie F122
 
1819 Ægtekone InkjĂŚr Schulz f. Foged i O. Aastrup, ĂŚgtf. datter af afdøde Gaardmand i Aastrup Falle Foged og afdøde Anna f. Hansdatter, født d. 28 Mai 1807, gift siden 1842 med Nis Poulsen Schulz i O. Aastrup, hvilket Ægteskab var velsignet med 3 drengebørn nemlig: 1. Falla NissenSchulz f.d. 29 Juli 1843, nu Hjulmager i O. Aastrup 2. Peter Nissen Schulz f.d. 30 Novbr. 1845, nu smed i O. Aastrup 3. Hans Nissen Schulz f.d. 30 Mai 1848, nu i Amerika. Hun død af TĂŚresyge. Alder 72 Aar 12 dg. Foged, Inkier (I2457)
 
1820 ÆrvĂŚrdige Hl. Friederich Monradt PrĂŚst til Aagerup fo. i Lolland og Jomfru Anne Cathrine Petri .... Hi. Commerch: Berings Stifdatter i CompagnistrĂŚde copulerede om eftermiddagen efter Kongl. tilladelse til Hl commerch: Bering af Hl. Rasmus. Familie F93
 
1821 ”Hr: Häredshöfdingens Magnus Paulin frau Ottilia
Rafn war 44 ßhr, døde den 13 Martÿ och stod fre=
mes LĂż?proces hĂźr i KĂżrckien, h?avest hon och
är begraffen D: 15 Sept: af Hr: Provst Mageo
Gilio Achtschelding” 
Ravn, Otillia Wulfsdatter (I381)
 
1822 ”Rasmus Broch
Ottilia Iffuersd Raun (+)} Tvillinger - Corfitz føde D. 20 ... inshor dim 2 de
Niels hoc dim 3tie. verspertina.

Faddere
Peter Klein
Anders M...g
Peder Broersen
Hans TrĂŚgaard
Malene Lorentz bogens
Anna Simon Arents
Maren Robbert Thrigs
Magrethe Johan Ejers”
 
Broch, Corfitz Rasmussen (I387)
 
1823 ”Rasmus Broch
Ottilia Iffuersd Raun (+)} Tvillinger - Corfitz føde D. 20 ... inshor dim 2 de
Niels hoc dim 3tie. verspertina.
Faddere
Peter Klein
Anders M...g
Peder Broersen
Hans TrĂŚgaard
Malene Lorentz bogens
Anna Simon Arents
Maren Robbert Thrigs
Magrethe Johan Ejers” 
Broch, Niels Rasmussen (I388)
 

      «Forrige «1 ... 33 34 35 36 37