Notater


Match 1,901 til 1,908 fra 1,908

      «Forrige «1 ... 35 36 37 38 39

 #   Notater   Knyttet til 
1901 [Bemærkning: Jens Iversen Ravns dødsdag angives lidt forskelligt. Jeg antager her, at han er død den 13 maj 1666, i følge Gl. Haderslev Præstearkiv. Friis-Petersen skriver, at han er død den 20 maj 1666. Det er et gæt, men måske er det begravelsesdagen. Jeg kan ikke se, at Jens Iversen Ravns begravelse er indført i kirkebogen.] Ravn, Jens Iversen (I019)
 
1902 [Bemærkning: Med det forbehold, at der kan være andre end den gamle skoleholder i Gråsten, der hedder Hans Martensen, er det sandsynligvis Maren Jensdatter Raven, der er blevet begravet.]
Ist das(?) Lusters(?) zu Grauenstein Hans Martensens fraus. Begrabe(n). D 3te Decembr: 
Ravn, Maren Jensdatter (I0069)
 
1903 [Beskrivelse af Bjerndrupgård med tilhørende gods fra 1587]

1587, 24. Dec. - Skøde fra Fru *Kirstine Ulfeld til Bjerndrup, Morten Svendsen (Orning)s Enke, til Kongen paa: i Slesvig Hovedgaarden Bjerndrupgaard, 1 Mølle, som er bygget paa samme Gaards Ejendom, 1 Smedije og Smeidjehus ligeledes paa Gaardens Ejendom, og 3 bol, Steppinge S. og By 1 G., Biert S og BY 1 G., i Skartvedt 2. G. og 3 Gadehuse; Gram H., Sommerstedt S. i Kastvraa 2 G. og 1 Bol. Vidner: Eggert Abbildsgaardt til Skodborig og Erich *Kaas til Jølbygaard, Udst. s. Sønner. Orig. - skøde 82b J.R. 4, 310b. 
Raven, Kaptajn Jens (I0038)
 
1904 [død] 31 December 1927 Østerstillinge Barkemose, Stillinge sogn, Slagelse Herred. [Beg.] Stillinge 6 Januar 1928. Christen Ottosen. Aftægtsmand, enkemand af Østerstillinge Barkemose, Stillinge sogn, Slagelse Herred. Født i Sønderup Sogn, Slagelse Herred, Søn af Husmand Christensen og Hustru Kirsten Nielsdatter af Sønderup Sogn. Han var gift med Maren, født Jensdatter, hun døde 19' april 1915. Sidste fælles bopæl: Østerstillinge Barkemose. Ottosen, Christen (I421)
 
1905 [I 1665 køber rådmand Claus Rafn en Jonstrup Mølle m.m. i Værløse af Kronen. Geografisk ligger Jonstrup Mølle idag i Furesø¸ Kommune. I Den store Danske - gyldendals åbne encyklopædi kan man i indlægget om Furesø Kommune læse følgende: " Syd for søerne ligger Værløse Sogn, der i 1682 bestod af Kirke Værløse, der frem til 2. Verdenskrig var hovedby i området, og Lille Værløse, fra 1991 benævnt Værlæse. Dertil kom Kollekolle, Bringe, Borupgård og Jonstrup Mølle."]

7. Marts. Claus Ifversen Rafn, Raadmand i København, faar: i Ølstøck H., Verløse S. Joenstrup Mølle med dertil liggende Jord, i Bringe 1 G., af Præbende Haldum i Tørsting H., Fouling 3 G., af det gods, som er ledigt efter afdøde Dr. Lauridts Jaccobsen: i Hofvelbiere H. Afg. af schød, Guløf og Hasløf Kirker med Ret til Tilsyn med nævnte Kirkers Regnskaber, i Tørsting H., Nimbdrup 2 G. (Htk. 63,5 Td. á 50 Rdl. Td.) for: 3175 Rdl., at regne fra 1. Maj 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 71 Bil. 
Ravn, Claus Iversen (I509)
 
1906 [Nedenstående er en indførelse fundet i Åstrup Kirkebog. Jeg er ret sikker på, at den nævner Ivary Corvinus som Cantor ved Latinskolen i Haderslev, ellers er min tydningen særdeles mangelfuld.]
1599: Die Jonis inaugurabatur(?) college fibolæ Hatterleb... Nicolaus Petrey in Costerum, Ivary Corvinus in Catorem E.us Johannis ... in Lorum Johs. Jacobs.. Sariogebatur. 
Ravn, Cantor Iver (I023)
 
1907 [Tydet af Anna-Lise Westh Dis-forum D. 26/01-10]
1686: Mandagen Den 21 Junÿ
Borgem. Friderich Bartels
Johanne Raffns }Agneta Dorothea
fadderne
Hr Etats Raad Tyge Tott Marie Kruse Isaach Hel=msis
Henrich Rothe apotecher
Jacob von Holten Helvig Rasmus Nielses. 
Bartels, Agnete Dorothea (I1028)
 
1908 Ærværdige Hl. Friederich Monradt Præst til Aagerup fo. i Lolland og Jomfru Anne Cathrine Petri .... Hi. Commerch: Berings Stifdatter i Compagnistræde copulerede om eftermiddagen efter Kongl. tilladelse til Hl commerch: Bering af Hl. Rasmus. Familie F93
 

      «Forrige «1 ... 35 36 37 38 39