Notater


Match 201 til 250 fra 1,908

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 39» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 ?Anno 1600 den 11 Maij døde S. Chatrine i hindes Alder 22 Aar. Gud giffue hende med Alle Guds udvalde en gledelig opstandelse paa den yderste dommedag. Freese, Catharine Friederichsdatter (I1187)
 
202 ?Capitain Christoffer Høyer ------ 84 ½ Aar. Høyer, Christoph Martinsen (I0259)
 
203 ?Caren Fredensborg, en Ægte Datter af Huusinderst Nicolay Christian Fredensborg og Anna Peders Datter i Bedstedt: blev hiemmedøbt og ... fremstilt Menigheden Dom: 18 p Trinit. Testes 1, Kirsten Thods fra Ahendorff Mølle2, Catharina Fredensborg fra Bedstedt 3, Christen Nissen fra Stenderup i Toftlund Sogn. Fredensborg, Karen (I2658)
 
204 ?Catharina Fredensborg, en ægte Datter af Smaamand Jens Jessen og Mette Catharina Niels daatter i Bedsted bleb hiemmedøbt og Derefter fremstilt meningheden Dom 15 p. Trinit. Testes 1, Anna Daniels af Terp 2, Broder Rathenborg 3, Catharina Peders Daatter begge af Bedstedt. Fredensborg, Catharina Jensdatter (I2666)
 
205 ?D 23 Hl. Evaldt Professor og præst til Vajsenhuuset, 59 Aar gl. Død af Svindsot. begraven ibidem under No. 36 Ewald, Enevold (I1159)
 
206 ?D 27 July Maren Jørgens i Nørreballe. Harboe, Maren Ludvigsdatter (I1525)
 
207 ?D 6 Junii Mitwoch ..p Trin. bin Ich N.E. mit meine Liebste Jfr. M.M.P. .. dem Hl. Præposito Peter Zetschan jublice in die ... copulert ........................................ Familie F143
 
208 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F530
 
209 ?D: 26 Oktober Døde Hands Excellence Hr. Gehejmraad, Ridder og Kammerherre Friderich Michael Krabbe, lagt vesten for Vaabenhuuuset paa Kirke=gaarden. gammel 71 5 maaneder ---- parentations --------begraven=... den 1ste November------ Krabbe, Frederich Michael (I1773)
 
210 ?Den 13 dec. for min ankomst bleff døbt Ambtskriver Jacob Froms daatter kaldet Else Jacobine . Raadmand Marcus Vohnsens kierste bar Hende og Msr. Sontums kierste ... med. fadderne var Apothech: og Forpagter Hans Jacobsen. From, Else Jacobine (I2001)
 
211 ?Diese Mortuas. 9 August. Dies Sepult. 15 August. Enke Bodild Ravn født Wollesdatter i Ravnskier, en ægte datter af afg. Gaardmand Wolle Jepsen og Anna Cathrina i Mastrup, gift med landboelsmand Hans Nielsen Ravn i Ravnskier, som døde i 1844, af hvilket er efterladt 5 børn, nemlig: 1) Ellen Marie Ravnskjer, gift i Aastrup med Landbolsmand Peder Jepsen Bøg, 2) Wolle Hansen Ravnskier, gift paa Ravnskier 3) Anna Cathrina Ravnskjer, ugift, tjener 4) Niels Hansen Ravnskjer, er gift Landbolsmand i Weibøll Widested sogn, og 5, Bodild Kristine Ravnskjer ugift tjener. Æctat. 71 Aar og 19 dage. Grevsen, Boel (I1296)
 
212 ?Do. 12 p. Trint. Kiersten Høyers I Brunners. Høyer, Kiersten (I0284)
 
213 ?Dom: 4: p. Epiph Jens Høyers d. døbt Christina Dorothea Høyer, Christina Dorothea (I0293)
 
214 ?Dom: Esto Mihl. Morten Høyers Søn d. Hans Christoph. Høyer, Hans Christoffer (I0941)
 
215 ?Emortualis D 30 Juni Sepultuæ D. 3 Juli. Lucia Raben, der w... Sl. ... ... Feddersen in Flensburg und w..l Lucia gebl. N. daselbst, ehel. Tochter. Zum 1" mal verehelicht mit ver.l Jürgen Torstraten in Flensburg hinterlasst von dieser Ehe Eine TTochter Christiana .... Holm sieselbst. Zum 2" mal verehelicht mit ...: Andreas Jessen Raben, Kaufmann sieselbst; hinterlasst von diesem Ehe 3 Kinder: Andreas Jessen, Peter und Lucia werehelicht Jürgensen sieselbst; nach(?) von ihren ... ... Sohn Friederich Raben, 3 Enkel- Andreas - Matthias und Friederich Raben. Alt 80 Jahr 6 mt 21 Tage. Auf der St. Marien Kirchenhofe. Feddersen, Lucia (I1089)
 
216 ?Enkemand Indsidder Mathias Hansen
af Gabel Mk. 46 Aar gl. vacc. 11 Septbr 1813 af
Neuber, indg. i 2det ægteskab

Ane Magrete Vinum paa Gabel Mk. 29 år
gl. vacc. 21. Mai 1834 af Karstens

Forlovere:
Gmd Frederik Hansen Lund og
Gmd Peter Bondesen, begge af Gabel. 
Familie F437
 
217 ?Fest. Epiph. Iver Ultangs Søn Jens. Intro. mat. dom. Invoc. ... ... Iversen, Jens (I1716)
 
218 ?Født 21 jun. Døbt 21 Jun. Boel Grevsen i Mastrup, Gaardmand Wolle Grevsen og Anne Cathrine født Hans Jensen ægte datter, af mig hjemmedøbt d. 20 Juli indviet.
fadd: 1. Peder Bruun i Mastrup 2. Margreretha Jørgens i Pamhool 3. Kirstine Nis dr. i Mastrup. 
Grevsen, Boel (I1296)
 
219 ?Georg S. Geil i "Sct. Severin i Gammel Haderslev og dens sognepræster i Luthersk tid" Haderslev 1970. Ekspres-trykkeriet - Haderslev

Om ham, herredsprovst og konsistorial-assessor hr. Morten Hoyer skriver P.Rhode i 1775: "Han gik kødets gang i det fatale år 1659, og Jordens afskum polakkerne plyndrede endog hans lig." 
Høyer, Provst Martin Jørgensen (I263)
 
220 ?Hans Christian Huldenreich Helena Raben i Grambye. Nicolai. Moderens Syster som boer i Haderslev, Svorgeren fra Assens holt ham, Boid Andersen, Jørgen Poulsen, Peder Marcussen, Claus Marcussen, Claus Kone fra Stenderup Marie Ørtel. Dom: 14 p. Trin. Huldenreich, Nicolai (I1128)
 
221 ?Hans Hendrik Detlefsen. Hiemmedøbt 4 Januar 1846. Daaben public 22.... Moderen Intro. 22 Matrs. Indsidder Matthias Hansen Detlefsen og Hst. Anna Kirstine fra Aabel. [faddere] Landboolmand Nis Wind fra Thisl. Ungkarl Gottfred Marcusen Appel af Aabel Ung karl Peder Wind fra Thisl. Gaardmand Lund pigen Anna Catharine Roost i aabel Pigen Ane Margrethe Vinum. Detlefsen, Hans Hendrik (I39)
 
222 ?Hans Jørgensen og Christine Hansdatter i Grønninghoved. Familie F201
 
223 ?Hl. Enewald sin Søn Christian eodem die á me gedoft. Ewald, Christian (I2056)
 
224 ?I Sorø kirkebog 1719-1751 (opslag 74) nævnes Amtsforvalter From, kierste og datter den 5 april 1719. Samme år nævnes Thomas From, Daniel Peter From og Christopher Herfort (opslag 74). Amtsforvalter From nævnes igen året efter Dom 9 p. Trinit (opslag 75) From, Amtsforvalter Jacob Thomassen (I1801)
 
225 ?Item Unse Dochter Søn Hans gebohren D 26 April godofft D 30. Laus Deo Ewald, Johannes (I2051)
 
226 ?Jacob From skriver paa Holmen fad:
N mod:
HANS CHRISTOPHER
Søfren Vestsen
Hans Carstensen
Gregorius Clausen
Sidtzel Sl. Christopher Herforts
Sara Morten Madzsen 
From, Hans Christopher (I1997)
 
227 ?Jeg er i tvivl, om Peder Jørgensens dåbs og begravelsesdata er de korrekte. Jørgensen, Peder (I1968)
 
228 ?Jens Høyers D. nati d. 6 Junÿ bapt. Dom. 3. Trin. Bodil Kiersten. Høyer, Bodel Kiersten (I0943)
 
229 ?Karen, Peter Friis und Kirsten Friis gebor
en Mates'es .... Ehe Leibliche Kind
(eine) ... ... Eltern
... bojl leute in Horsbuck Die
Gevattern waren
1. Mett Jacobs aus Cobholt
2. Mett Peters Tochter aus Cobholt
3. Jens Andersen aus Hüdewaldt 
Friis, Karen Petersdatter (I18)
 
230 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Feddersen, Frands (I2288)
 
231 ?Lis Klarskov Jensen Dis-forum 19 dec 2012:

Og teksten på den nævnte Gravsten i Avnslev kirkes kor over Anna Sophia Ottesdatter og Knud Olufsen Lerche:

"Herunder hviler i Herren den ærværdige, hæderlige og vellærde mand.
Hr. Knud Olufsen Lerche
fordum præst til Aunslev og Bovense menigheder, som var født udi Nysted Laaland År 1658 d. 12. oktober. Blef kaldet til disse menigheder År 1685 d. 14. november. Kom udi ægtestand År 1686 d. 15. september, levede udi embedet 25 År 5 måneder 1 uge, udi ægtestand 24 år 7 måneder 6 dage, og var af Gud velsignet med 3 sønner, død i hans alders 52 ar 6 måneder 3 uger, tilligemed sin kjære hustru, den dydsire og gudsfrygtige matrone Anna Sophie Ottesdatter, som var født udi Rønninge præstegård d. 23. marts 1655, levede udi ægtestand med sin første mand hr. Søren Sørensen Æbeltoft 13½ År, fordum sognepræst udi disse menigheder, blef kaldet til himlen Ã¥r 1737 d. 3. marts i hendes alders 82 År.

Tekst PL. 71.7. og 21. vers:
Paa Jorden viste du mig Angest og Ulykke.
Himlen skal du mig med Salighed besmykke.
Naar du mig henter fræm af dette Muld.
Saa bliver Sjæl og Krop af Styrke fuld."

Kilde: A. Thomsens artikler i Årbog for Svendborg amt / Frithiof Bohner og Søren Klarskov Larsens slægtshistorie. 
Lerche, Knud Olufsen (I2251)
 
232 ?Lørerdagen D. 9 junÿ blef =
Ambtsforvalteren Jacob Froms
Søn Paa Slottet døbr, og kaldet
Johan Georg, Velbaarende HrAmbt,,
mand Winds frue bar hammen, -
Ambtsforvalterens Datter Sophie
From gik for, faddere var herre
ritsfoged Corfidtz frost
I Schousøe, og Hans Raufen fra
Slottet. Som var ambts
forvalterens kierstes broder 
From, Johan George (I2009)
 
233 ?Mandagen den 19. November blef Ambtshrifveren Jacob Froms Daatter paa Slottet døbt og kaldet Friderica Kierstine, Forstander Valentin Sontums Kierste bar Hinden Mag: Peder Paulins Kierste gich hos Fadderne vare Borgmester Marcus Vohnsen og Herritzfoged Corfidtz Frost i Hoüssen. From, Frederica Kierstine (I2010)
 
234 ?Min liden datter Ca,, tharina. Hindes sjæl er nu ind,, funden i den Lifs.. oc ..ippe Harboe, Catharina Ludvigsdatter (I1527)
 
235 ?Nom: Hans Christian Huldenreich Catharina Møller i Grambÿe Kroe. Infant: Hans Schack. Testium: Jfr. Maria Malena von Einer Hans Lorentzen Gotfried Biemann. D: Bapt: Dom 15 p. Trin. Huldenreich, Hans Schack (I1133)
 
236 ?Onsdagen den 2. April blef
Ambtsforvalter Jacob Froms Søn
fra Slottet Namlig Johan Georig
begrafen og Indsat i den aabne
begravelse i Chored, var 2 Aar ..
... 2 Maaneder gaml 
From, Johan George (I2009)
 
237 ?Peder Jørgensen af Wilstrup b..: ætat: 36 Aar - 17 Dage. Jørgensen, Peder (I1968)
 
238 ?Peder Pedersen Friis oc Kirsten gebohren
Matteses, Bohlsmanns i Hostrup ægtefød
Datter Ann, fadrene vare
1. Inger Hanses Bohlsmands Hustru af Ran.erre
2. (Me)n Hans Datter af Nörjarup
3. Jacob Pedersen Friis Kopholt 
Friis, Ann Pedersdater (I186)
 
239 ?Peder Pedersen Frischen.
En Søn af Peder Hansen Winum i Åbel.
6 aar. 
Frischer, Peder Pedersen (I30)
 
240 ?Peder Pedersen.
4 April Hjemmedøbt
Gaardmand Peder Hansen Winum og Hustru Abel Catrine ... i Aabel
Gaardmand Christen Pedersens Winum fra Mellerup, Laurits Christensens kone Anna i Tirslund, ... ... Pedersen fra Raulund, Laurits Boyesen Holeholde, og ...lings pige Mette Kjerstine Holm af Aabel. 
Frischer, Peder Pedersen (I30)
 
241 ?Trolovelse 1704: Johan Bonniksen af ... og Ingeborg Svensdatter af Heisagger .... Familie F286
 
242 ?Ungkarl Peder Hansen Winum af Agerskov Sogn 26 Aar gammel.
Pigen Abel Catrine Frischer af Aabel 22 Aar gammel.
Peder Frischer af Aabel, og aftægtsmand Peder Hansen Winum af Mellerup.
3 Nov 1821.
I Kirken efter lovlig Tillysning. 
Familie F129
 
243 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F609
 
244 ?[dårlig transskription] (J y) p. Sept. Capt. Høyers daater, Bodel, per quiquent nium fere homipl.itica, Inuhera-------------- 36 ½ Aar. Høyer, Bodel (I0283)
 
245 ?[Tydet med hjælp fra Ole Westerman via dis-forum 19/12 2010. Evt. rettelser og tilføjelser modtages gerne.]
Externa: No. 11 8tr als an dem Königl. May. Gebuhrtstag bin ich in Copen= / hagen gewessen und habe der Hochzeit u.Copulation meines / Lieben Sohnes Sr. Enewaldt Ewaldt mit Jfr. Maria Wulff / beigevohnet. Sie wurd(e) copulirt in uns ver..sene?ein= / händlers Mr Naurups Haus. Die Copulation verrichtete / Mag. Hunnerup Pastor primarius zu S. Nicolai textii ..? / psal.go(?) ?.lago. Graff La(u)rvig führete das Bräutigam / Baron Söhl...s? des CronPrintzen Hofmeisters gemahl./ kleidete u führte die Braut. Ich gabe Ihren Glück ü. Sorge- / salbige? nächst etwa ......? , und 2 Uhr entschliese Ihr Königl./ Maÿ. Friderich 4ty ..... u. S... zu Othensee in Fühnen / Die Kortegen? wurd(e)also? .... aus dem Allgemeine Kirchen.....? / aus ?phlichen? Viele von ihr Familie u anhang abgesetzt / am Börs sollen die Worte angeho? sein ( lies das 47te / Capital das (Apostel) Esaiæ (so sie auf die Ko..p.. applicir,/ inspic ? et seqv. ) Gott regiere u wende? alles zur be 
Familie F122
 
246 ?Ægtekone Inkjær Schulz f. Foged i O. Aastrup, ægtf. datter af afdøde Gaardmand i Aastrup Falle Foged og afdøde Anna f. Hansdatter, født d. 28 Mai 1807, gift siden 1842 med Nis Poulsen Schulz i O. Aastrup, hvilket Ægteskab var velsignet med 3 drengebørn nemlig: 1. Falla NissenSchulz f.d. 29 Juli 1843, nu Hjulmager i O. Aastrup 2. Peter Nissen Schulz f.d. 30 Novbr. 1845, nu smed i O. Aastrup 3. Hans Nissen Schulz f.d. 30 Mai 1848, nu i Amerika. Hun død af Tæresyge. Alder 72 Aar 12 dg. Foged, Inkier (I2457)
 
247 A. 1799 Maÿus
D. 16. Johan Peder. fød: D 6 S.M.
Fader: Johannes Pedersen, 4D: 3 Cp: No. 71
Moder: Karen Sørens Dr. Elsdyrgade 40
Matros Johan Domænich, Baadsmand Thorbi.n Thorbi.rnsen, Caroline Juliane Frederichsen. 
Johansen, Johan Peder (I2569)
 
248 A: 1691 d 5 Nov: om morgen imellem 5 og 6 bleve i Jesu Nafn min förste føde Datre bracht till den Verden in præsentia min Modres, hendes Modres, min Moster, hendes Moster Ingeborg Holstis og døbt og kaldet effter min Moder Kirsten d 11 Nov: i vor gamel Kirke af Dno: Confeshonario Sr. Mathias Zogea. Patrini Anna Eleonora Brunen, Elisabeth Simonsd i Eisbøll et Monsrere Georg Rabe. fr. Probstin Anclia førde hend till Daaben. Raben, Kiesten (I003)
 
249 A: 1698 d 27 febr: Morgen hora 3 død Sal: udi herren min anden Dotre Mette ætatis 5 Jahr 11 Ugere og 5 Dage. Raben, Mette (I004)
 
250 A: 1698 d 6 Martÿ aften hora 5 er salig i He Han død min ælste Søn Iver Ætatis 4 Aar og 1 Dag. Raben, Iver (I007)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 39» Næste»