Notater


Match 201 til 250 fra 1,823

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37» Nste»

   Notater   Knyttet til 
201 1911 nr 0: Tag das Todes Juni 10. Beerdigung Juni 15 in Aastrup. Christina Botilde Mortensen geb. Ravnskjær, ehefrau, geboren d. 26 Sepbr. 1875 in Beck, Gemeinde Wonsbeck, eheliche tochter das Søren Ravnskjær und die Else Marie geb. Ravn, in Aastrup, verheiratet am 14 December 1900 mit Mathias Ankersen Mortensen, verstorben auf Roikjerfeldt (Margrethesminde) Alter 35 J 8M, 15 tage.Skovbølling d. 10 Juni 1991... ... ... ... ... in der Kirche in Aastrup. Sie hinterlist 4 Kinder 1. Ingvard 2. Ella Marie 3. Andrea Margrethe 4. Sørine Christine Ravnskjær, Christine Botilde (I1376)
 
202 1st Sønd: i fasten blef Christina Pers i Møllen begravet æt: 53 Aar 2 Maaneder 3 Dage. Heisel, Christina Jørgensdatter (I128)
 
203 1st. Adventur. Højædle og velbaarende Hr. Capitain Friderich Wilhelm vom Leo og ædle Hæderbaarende Matrone Madme Helena Maria Huldenreich D. 13 Xbis.  Familie F116
 
204 2 Advent .....Eodem die Natur gs. filius meus ............ Nicolas  Raben, Nicolas (I071)
 
205 2. adventy. [..] Am diesem Sontage ist H. Jens Raben Pastor Adjung.. in Althadersleben introducert Raben, Jens (I001)
 
206 2. hustru Familie F465
 
207 2. post Trin.: Nuptiæ Erico Corvini Wilstrup Familie F486
 
208 20 August. Isabrant von Holdten Johanne Knudsd Lerche Familie F329
 
209 20 Junÿ. Her Friderich Monrath førstefødte Søn Erich Monrad, Erik (I0402)
 
210 21 Marty Catrine, filia Ewalt Boldichs, herritzfogdens, i Wandling Boldich, Catrine (I1017)
 
211 21. Dec. er min kiære Mormoder begrafvet ætatis 86 og 3 Uger. Zimmermann, Fru (I750)
 
212 22 Martii Søren Raffns sÿster v.n. Kirsten Jessd atat 54 Aar. Raffn, Kirsten Jesdatter (I1274)
 
213 22. Niels Sølle, f. 1680 i Ærøeskøbing, hvor hans Fader Peder Nielsen Sølle var Sgp., deponerede 19/7 1698 fra Odense Gymnas. (Nic. Syllesinus), 27/7 1703 cand. theol. (indskreven 16/9 1709 n.c.), 5/8 1703 hom. Pr. n.c., blev 1704 Informator hos Provst Christen Holm i Vigerslev, 1709 hører i Nysted, 1714 Rector sstd. (kgl. Confirmation paa Biskop Cr. Muus's Bestalling 4/1 1715), 6/11 1722 Sgp. paa Baagø, + 1751. "Han var en dygtig Mand, baade som Skolemand og Præst, men hans Huusliv var sørgeligt", da hans to første Ægteskaber var ulykkelige og det sidste kunvarede i 4 maaneder (Broder til Hører nr. 8).
~ 1) ubekendt
~ 2) Karen Bejerholm, + 26/6 1740, D. af Anders Bejerholm, Sgp. i Herritslev, senere i Sakskøbing.
~ 3) 1750 Inger Dorothea Callundan, f. 6/9 1722 i Sandefjord, ~ 2, 9/6 1752 Peter Andreas Lehmener, Sgp. i Veggerløse, + 30/7 1790. Hun + 1790 (b. 9/6). 
Sølle, Niels (I2214)
 
214 256. Ludvig Harboe, kom til Herlufsholm i Juni 1648. Forældre Niels Poulsen H., Sognepræst i Ringe og Herringe, og Anna Christine Hennings. Han blev 1660 Sognepr. for Halk i Haderslev Amt, + 27/8 1689. Bedstefar til Biskop Ludvig H., Broder til Nr. 302, Fætter til Nr. 318.
~ april 1660 Johanne Høyer, Datter af Formanden Hans H. og Kirstine Jensdatter Ravn; hun overlevede sin mand.

[Nr. 302: Mouritz Harboe; nr. 318: Mathias Harboe] 
Harboe, Præst Ludvig Nielsen (I1247)
 
215 27 [december] Andreas Corvini Dia.. filia Margre.. ... Raben, Margrete (I1236)
 
216 28 april Andreas Jessen Raben et med Margrethe Mahler etter kongl. (bevilling) Huset Familie F100
 
217 28. Borgmester Peder
Mortensen i begraffelse 
Widsted, Peder Mortensen (I2311)
 
218 3. hustru. Niels Sølle dør efter ca. 4 mdrs. ægteskab. Familie F470
 
219 30 Tiisdag. Matthiis Wullff Tømmerhandler og H.H. Marie Martens, E.D.K: Anne Elisabeth. F: Hr. Jacob Einspreg Croprictarius paa Hiortspring Gaard Hans Landet(?); Christen Jørgensen Eigholm Hattemager i Landemærket; Hans Bonhack Skriverkarl hos ...skriver Grollov. Magdalene Niels Crÿdlis Kiöbmand paa Nørregade C.B og H. d. ?. D Mslle Else Orlob i Clostergade. Hr. C.H. Wulf, Anna Elisabeth (I0399)
 
220 30. Dec. min sl. Svigermoder Mette sal. H. Simon Hansen Eisbøl æt 57 A. 7 M. Steffensdatter, Mette (I746)
 
221 38 Johan Sohn, som en qvindes person ved Nafn Karen Christens datter for hendis barnefader skal have udlagt, maa derfor for Aabenbare skriftemaal være frj oc forskaanet. København slot 15 martji 1687. Til Aalborg Hospital 16 rdr. = 24 Sldr.
Notat: Monsr Johan Sohns paa Tilstæd forskaansel for Aabenbar skriftemaal. [Sohngaardsholm - Nørre Tranders sogn]. 
Sohn, Johan (I1864)
 
222 39 Anna Sophia; Mons. Christopher Simmonsen og Catharina Helena Simmonsens Datter af Møgeltønder fød d. 3 Sep og Døbt d. 11te hujus. Faddere. Anna Christina Paabÿe, Anna Christina Slange, Dorothea Gottschalck, ... Inspektør Clausen, Simon Simmonsen Simonsen, Anna Sophia (I1007)
 
223 4 Sønner og 3 døtre Familie F664
 
224 6. Enkemand Organist. Christopher Simonsen og Christine Ipsdtr. d. 17 Juni  Familie F58
 
225 68 Peder [Rasmussen] Kjersing i Fallesgårde præstegård, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup. 5.5.1738, fol.55B, 70, 72, 75B.
E: Kirsten Gerdes. LV: Søren [Jensen] Ferslev, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund. B:
1) Mette Marie Kjersing 9
2) Gertrud Kirstine Kjersing 6
3) Rasmus Bartholin Kjersing 3.
FM:
1 morbror Ludvig Nikolaj Gerdes, degn i Øsby i Haderslevhus amt
2 farbror Johannes Kjersing, degn i Arrild.
Afdøde døde 4.4.1738. 
Kiersing, Peter Rasmussen (I1518)
 
226 7 Juni Anne Jeppesd i Magstrup, Moderen Kiersten Wollesdr i Magstrup fad: 1. Anneke S... i Magstrup 2. Kiersten Nisses i ibid 3. Kiersten Wolles ibid Jeppesdatter, Anne (I1304)
 
227 8 af 10 børn i ægteskabet er fundet. Familie F403
 
228 8 Okt Jess Rafn i Grødebøll Ann Jensdatter i Nørby Familie F121
 
229 9 Julÿ anders Nielsen fra Jenhöt og Anna Andersen i Kiestrup. Familie F168
 
230 9. Capt. Eggert Christian Knut i Sohnsg .... Knuth, Eggert Christian (I1025)
 
231 97. Christopher Simonsen, organist og sognedegn ved Møgeltønder menighed, med erklæring fra biskoppen i Ribe, tilgivelse og efterladelse, den af ham, med hans husholderske Kirstine Ibsdatter, med hvem han i nogle år skal have været forlovet, begangne leiermåls forseelse, så at hand desuagtet, bemeldte hans embede, fremdeles måe beholde og vedblive, og for videre tiltale være befriet. 20 julii 1771. Simonsen, Christopher (I997)
 
232 A. 1799 Maÿus
D. 16. Johan Peder. fød: D 6 S.M.
Fader: Johannes Pedersen, 4D: 3 Cp: No. 71
Moder: Karen Sørens Dr. Elsdyrgade 40
Matros Johan Domínich, Baadsmand Thorbiön Thorbiörnsen, Caroline Juliane Frederichsen. 
Johansen, Johan Peder (I2569)
 
233 A: 1691 d 5 Nov: om morgen imellem 5 og 6 bleve i Jesu Nafn min förste føde Datre bracht till den Verden in præsentia min Modres, hendes Modres, min Moster, hendes Moster Ingeborg Holstis og døbt og kaldet effter min Moder Kirsten d 11 Nov: i vor gamel Kirke af Dno: Confeshonario Sr. Mathias Zogea. Patrini Anna Eleonora Brunen, Elisabeth Simonsd i Eisbøll et Monsrere Georg Rabe. fr. Probstin Anclia förde hend till Daaben Raben, Kiesten (I003)
 
234 A: 1698 d 27 febr: Morgen hora 3 død Sal: udi herren min anden Dotre Mette ætatis 5 Jahr 11 Ugere og 5 Dage Raben, Mette (I004)
 
235 A: 1698 d 6 Martÿ aften hora 5 er salig i He Han død min ælste Søn Iver ætatis 4 Aar og 1 Dag Raben, Iver (I007)
 
236 A: 1701 Zwichen d 10 und 11 Decembr ist mein Sohn gebohren; ... 15 ... getauft et dictus Hans Jørgen Patr: H. Jens Raben in Øsbye H. Johannes Zoega in Aller et Schwester anna Marie Simonstochter Eisbøll, die fr. Provstin hat ihn .. Tauffe gefühert Raben, Hans Jørgen (I013)
 
237 A: 1703 d 9 april .... nu min Liden daater föed som d 12 ejusd er døbt i vores gl. ... noie Mett Cathrin. Patr Eilsabeth L. Lassens Dorthe Steffens ... i Eisbøll, min moder førde hende till Kirke Raben, Mett Catharina (I015)
 
238 A:o 1673 d 5 febr bleff woris Kiere Sön Peder pill föd till denne söndig werreden Onskap i melem 2 och 3 efter midag
Fadren der till: Muudre Ottilie Kooch och Ottilie Rasmus Broks. fadre Suend Pill, Iffuer Rauffen. den 12 dit lod henem komme till Doben 
Piil, Peder (I2464)
 
239 Aalekier, Ulstrup Mark, Gjørlev sogn, Løve Herred. Gjørlev Kirkegaard 1923 - 11 December. Ane Marie Hansen f. Rasmussen. Enke efter Gaardejer Peder Hansen (+ 22 Maj 1908). Dødstedet. Født 20 juni 1846 i Ulstrup, Gjørlev Sogn. Forældre: Rasmus Hansen og hustru Karen Larsdatter. - Dødstedet. 77 Aar. Sognepræsten. Rasmussen, Ane Marie (I2107)
 
240 Aawel Chatrina Fridsche født i Aabel Løredag
den 12 Octobr, den 13de Hiemmedøbt, og D 6 Dec. Christnet
Forældre: Peder Fridsch - Maren -
Faddere: Ellen Gaadsens Datter i Lunderup - Laue
Rasmussen og Peder Jensen i Aabel og
Ellen Jørgens Datter i Nør-Jarup 
Frischer, Abel Cathrine (I29)
 
241 Adolph Mathiesen Hansen Ditlevsen. Døbt i Kirken 20 November. Indsidder Mathias Hansen og Hustru Ane Margrethe Vinum (35 Aar)af Gabel Mk. [Faddere]............lund ... Peter Jacobsen... Hustru af Gabel, Indsidder Jens ...bæk og Ung karl Jens Christensen Smed begge af Gabel, ... Kristensen Brun af Gabel.  Ditlevsen, Adolph Mathiesen Hansen (I14)
 
242 Adolph Mathiesen Hansen Ditlevsen. Søn af Indsidder Mathias Hansen Ditlevsen paa Gabel Mk. 6 Aar. Anmeldt til kifteretten 14 Oktober. Ditlevsen, Adolph Mathiesen Hansen (I14)
 
243 Adolph Petersen Schulz. 3de Barn og 2den Søn af Smed Peter Nissen Schulz og Hustru Anne Kirstine Ravnskjær i Ov. Aastrup hjemmedøbt. Faddere. Falle Schulz .... Kyllling, Pigen Marie Hansen aller af Sognet Schultz, Adolph Petersen (I1449)
 
244 Afdød: Maren Lauridsdatter
~ 2. Enkemand Jacob Andersen Kieldschou
Barn: Karen Jacobsdatter f. 1685 værge: Jochum f...
~ 1. Afdød Niels Michelsen Holdentze
Barn: Michel Nielsen Holdentze i Kiøbenhavfn i lære hoes mester Peter Lange Feldster 
Lauridsdatter, Maren (I2558)
 
245 Aldersforskellen tyder på, at Dampe Rafn er blevet gift med sin formands enke.  Familie F487
 
246 Aleksander Organists hustru Eleonora Christina Rafn begraven i Kirke = gulvet, og prædikat war Stiftsprovsten Mag: L. Tÿch: Rafn, Eleonora Kristine (I715)
 
247 Alexander Höffner organist og Elenora Kierstine Rafn. Trolovede d. 19 September 1734 og hafde Tilforlover. ..... Matthius Gandroph. Copulered d. 27 Marti 1735 Familie F42
 
248 Alexander Organistes Datter døbt af Stiftsprovsten Mag: Chr: L. T., og kaldet Anne Margrethe.
Test: Præstincke Bolette Sophia Holmer / Lector Mag: Peder Rosenstand / Monsr. Edvard Trellund / Landstingshører Just Aretander / Siigr. Matthüs Gandroph 
Høffner, Anne Margrethe Alexandersdatter (I945)
 
249 Alternativt kan Amund Christensens hustru være Birthe Hansdatter datter af Hans Hansen i Tåstrup døbt 3 søndag i fasten 1786.  Hansdatter, Birthe (I2369)
 
250 Am dieser Sontag starb Johan-Friedrich
Klinge Meiner Sahl. frauen Bruder [...] æt 62 Jahr. 
Klinge, Johan Friedriche (I2364)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37» Nste»