Notater


Match 51 til 100 fra 1,908

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 39» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 "29 aar 7m. Sophia Bloch. D: 4. Nov begravet. Madam: Sr. Bloch forpagteren ... Ottho Kleins kiarisse paa Steenheede" Bloch, Sofie Jespersdatter (I728)
 
52 "Corfitz Peder Kleins Søn 2 Aar 4 Uger og 11 Dage." Klein, Corfitz (I720)
 
53 "Im Jahre 1781, also kurz nach dem Umbau, liess die Witwe Thorstraten hier im gemeinschaft mit Ihren beiden Söhnen das ganze innere der Kirche nebst Alter, Kanzel, Epitaph, Kruzifix und Kirchengestühl auf eigene Kosten ausmalen und verzieren. Als Künstler waren damals der Bildhauer Peter Sönnichsen und der Maler Heinrich Melchior Sönnichsen aus Abro tätig. Beide haben im Ähnlichen Stil auch in den Kirchen von Horsbøll und Nordhackstedt neu gesstaltet." Sonnichsen, Heinrich Melchior (I42)
 
54 "Mads Ravns og hustrus sag blev undersøgt i konsistoriet før og efter middag." Familie F280
 
55 "Magister Jacob Pedersen Top, sognepræst til Kiøbeløv 24 år og 6 måneder, fra 1691 med Windebye som anneks, død 1706 i sin alders 56. år." Top, Jacob Pedersen (I2547)
 
56 "Ohtilia Peter Kleins datter 1 aar gl." Klein, Otthilea (I721)
 
57 "Ottho Klein forpagter paa Steenshede. Alder 38. Døde frisk i een besvimelse. Begravet D: 29 Jan" Klein, Ottho (I673)
 
58 "Peter Klein Amptskrifer Cathrine Rafn b: Margreta Eleonora
Hr. Mogens Dyre Margrete Assess N. Jespersen Bendix Lassen Maren Lucasdatter" 
Klein, Margrethe Eleonora (I724)
 
59 "Peter Klein Catharina Rafns B: Corfitz [faddere] Commefs Jens Visberg Lucas Hansen Margrete Mp... Margrte Christen Henriksen"
 
Klein, Corfitz (I720)
 
60 "Peter Klein, Cathine Rafn b: Steen. Peter Møller Catherine Lucas Hansen Lauritz Svendsen Byfoged Bente Lauritz Svendsen" Klein, Steen (I722)
 
61 "Peter Klein, Cathrine Raufnsb: Otthilea. Sr. Frantz Reenberg .... Hennie Bornemaæ (?) Lauritz Lassen Raadm. Margrete Mag. Peders" Klein, Otthilea (I721)
 
62 "Salomon: Søn af Ritm. Wulff R. [...] Han skriver i December 1709 og April 1712 fra Skanderborg, at han er søn af Ritm. Wolff R., der blev skudt i den Skaanske Feide og at han selv for omtrent 9 Aar siden har tjent i 4 aar som Kadet, Fændr. og Lieut. i Marinergmt.; han var derefter gaaet i Gottorupske Tjeneste og havde i 8 aar ført Komp. mest ved det Gottorupske Korps i Braband som Kapt. og søger n. at komme i sit fædrelands Tjenst [...].
Skrives Raven og Rafn" 
Ravn, Salomon (I677)
 
63 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lihme, Niels Pedersen (I2202)
 
64 "Wulff: Fændr. i Rantzaus Dragon i 1675 og var i 1676 Fændr. i Kapt. Medings Komp. af Grev Detlev Rantzaus Dragoner (senere Ramsted)[..] - var 29/1 1677 Lieut. og faar de udbetalt 100 Rdlr. for en Reise, han har foretaget i Kongens Erinde til KrKristianstad [..] - anvises 12/2 1677 Pas til sig, sine Folk og 8 Heste fra Sjælland til Skaane [..] - var 14/4 1677 Kapt. Lieut. i 1. Sjæll. nat. Ryt.rgmt (F Arnstorff, Holger Trolle) [..] - Ritm. i S. Rggmt. 3/8 1677 [..] - mangler i Listen for 1678 + skudt i den skaanske krig 1677/1678 [..]. Skrives Raufn, Raven, Ravn" Rafn, Wulf (I838)
 
65 * Der er formentlig tale om Hans Hansen von Osten Iversen, Cornelius (I1808)
 
66 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Ancharius, Iffuer (I1780)
 
67 * Jeg tror, der menes jordemor. Hiendresen, Peder (I1974)
 
68 ** Der er formentlig tale om præsten Jens Rabens søn Iffuer, der er født i 1699. Han er på dette tidspunkt 20 år. Raffn, Kirsten Erichsdatter (I1867)
 
69 *Bauer = 25 april 1647
 
Familie F282
 
70 *Begge drenge er hendes børnbørn. Larsdatter, Karen (I2106)
 
71 .. Juny Christen Pedersen som var Niels ...stensens fader I Kielstrup begraffen Ætatis 84 ? aar. Pedersen, Christen (I1709)
 
72 ... 31. August, blef Ambtskriver Jacob Froms datter paa Slottet døbt og kaldet Johanne Sophie Amalia; Velbaaren ... Ambtmands Söster ... ... ... bar Hennem. Forstander Valentin Venhsens Kierste gick hos, fadder var Maren Hr. EstatsRaad og Ambtm.. Vieregsen fra andtvorskov Slot - Allen. From, Johanne Sophia Amalia (I2005)
 
73 ... Clausens liden Maria Udj Rost
bleff døbt den 1 Maij. 
Caspergaard, Maria Clausdatter (I2393)
 
74 ... D 10 Jun: blev Mette Christians i Møllen begraven Ætat 75 Aaar og 2 uger. Michelsdatter, Mette (I143)
 
75 1. Carl Petersen Engelbrecht Lind født i Kh: 19 Aug 1807 - i Vio. Karen AmmonsDtr. født i Skibye 5 jan 1805 - Virum. [Forlover] Hans Andersen Poul Jensen 24 April i Kirken Familie F393
 
76 1. Hans Ulrik Simonsen i Møgeltønder døde 11 Jan 4 Aar 3 m. Simonsen, Hans Ulrik (I2343)
 
77 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F469
 
78 10de Febr. blev Madame Jacob Ribers hendes Liig begravet i Sal: Jacob Ribers grav vest ved den store Lugstan(?) over Rantzau imellem Choret og Mandestolene i Graa Brøder Kirke med Biskopens Tilladelse frie. From, Sophie (I1992)
 
79 11 May Søren Raffn Sandemand aff (Grø)debøll begraffen .. Ætat: 71 Aar. Raffn, Søren Jessen (I1271)
 
80 11te ... Lorentz Hofmeyers Pigebarn døbtes
Forvalter Plums kiærste bar barnet. Birkdommer
Jungho.. Kiærste gick hos. Fadderne Hr. Byfoged
Buchvald, Hr Amtsforvalter Teilmann og Mons.
Steen Wormstrup i ... ... Barnets
navn Bente Rebecca. 
Lorentzdatter, Bente Rebecca (I16)
 
81 12 Julÿ Døbt Hans Jepsen og Sidsel Hanses Datter af Hyrup noie Maria Christina, test bapt: Kristine Peders af Nørby Wilstrup, Peder Mortensen ibidem. Kirsten Peders, Anna Christensd: af Hyrup, Niels Svennesen af Kiestrup. Hansdatter, Maria Christina (I1823)
 
82 12 maj Morten Høyers 2de Børn Hiemmedøbte Søn Christopher Datter Kiersten confirm 2 p:Trin (26 jun). Høyer, Christoffer (I0287)
 
83 12 maj Morten Høyers 2de Børn Hiemmedøbte Søn Christopher Datter Kiersten confirm 2 p:Trin (26 jun). Høyer, Kirsten (I0349)
 
84 13. Capt. Knuts frue i Sohnsgraf Clausen Sohn, Catharina (I1024)
 
85 14 Dec 1900 i K. Mathias Ankersen Mortensen, Ungkarl arb. f.d. 24 Sept 1877, Døbt d 19 Novb S.A. i Ladegaard I, konfim. i Aastrup Kirke Palme. 10 April 1892. Søn af Parzel. Anders Mortensen og Inger Marie f. Ankersen i Ladeg. I
Christine Botilde Ravnskjær, Pige f. d. 26 Sept. i Beck, Vonsild sogn, døbt d. 10 Oktbr S.A., nemlig 1875; konfirm. i Aastrup Kirke Palmar d 30 Marts 1890; datter af arb. Søren Ravnskjær og Else Marie f. Ravn, dengang i Beck, nu i O. Aastrup. 
Familie F206
 
86 14 Oktober. Laura Nielsine Hansen. Arbejdsmand Lars Frederik Hansen, Ollerup mark, og Hustru Johanne Hansine Petrine Hansen, 18 år (viede i Sorterup 14 juni 1899) [Døbt] 15 Oktober 1900. Hjemmedøbt af sognepræst Harboe. Fremstillet i Kirken den 23 December 1900. [faddere] Moderen, Pige Marie Hansen Devitsrød, Arbejdsmand Hans Hansen, Ollerup. Hansen, Laura Hansine (I407)
 
87 15 Feb: "Jens Raffns barn m.n. Kirsten" Raffn, Kirsten Jensdatter (I1113)
 
88 1581, 30 Sep: Marcus Ancharius Haterlebensis Danus Ancharius, Marcus (I1182)
 
89 16 Juli Hans Hansen Wonsmos paa Kiestrupgaard et Barn vid Navfn Hans, fadere Hans Pedersen Wonsmoss An Kirstin Hansis i Grødebøll, og Erich Jørgensen Nørby. Hansen, Hans (I1227)
 
90 1602 DNICA III ADVENT [...] Nuptiæ D. Mgri Pauli Anchary et Marine Per H... Ripis siebat dæ(?) Familie F136
 
91 1602: DNICA 1. POST TRINI
Die (h) in domine abdor(m..) Mgr. JOHANNES ANCHARIUS in Starup et Grarup (a...) pastor q Die (.) post x 22. Junÿ bu.. maty ê. 
Ancharius, Johannes (I1179)
 
92 1603 DNICA III ADVE [...] Eodem dei baptizaty Johannes Mgri Poul.. Anchs filius in Starup
 
Ancharius, Johannes Poulsen (I1193)
 
93 1605 DNICA II TRINI* [...] Die y Seputur Mgr. Marg Anchary .... [* II søndag efter trinitatis = 14 juni 1605 Ancharius, Marcus (I1182)
 
94 1605 DNICA x. TRINII: ... Pædobaptisu ex Starup qu otto indu.. gurabatur Georgius Mgri Pauli Ancharÿ filig. Ancharius, Jørgen Poulsen (I1194)
 
95 1611 DNICA XVII. Dies ox Sepelium Rachel Mari Johs. Anchari vxor in Starup Ravn, Rachel Iversdatter (I1178)
 
96 1616 Dom qvasimodog*: Resignat Ivary Corviny Cator Hathersl [* 1. søndag efter påske] Ravn, Cantor Iver (I023)
 
97 1645. Mandtal over Hovedskatten.
Mandtal oc forklaring paa dennom, som haffuer wdgiffuit hoffuitskatt wdi Kiøbenhaffn wdi neruerende aar 1645

Kiødmager gade.

1. Elsse Olluf Olsens, Bodild Ollufsdaater, Hans Oelssen, Magdalene Olufsd, Peder Gundessen, Olluf Laurdzen, Johan Nielssdaater, Anne Søfrensdaater och Giertrud Pedersdaater 2 rdl. 1 ort.
2. Niels Laurdzen brøger med sin hustru, Bodild Nielsdaater, Peder, Jens och Karen Rassmusdaater, Peder N. 1 1/2 rdl. 1 ort.
3. Jens Lowman brøger, Thideman Adzersen, Børge Anderssen och Kiersten Nielsd. 1 rdl.
4. Anne Hans Mortenssens, Karen Hansdaater, Jenss Hanssen, Thomas Pedersen, Elsse Christensdaater och Anne Madzdaater 1 1/2 rdl.
5. Hans Boyssen, K. M.
6. Peder Søfrenssen, Maren Peder Søfrensis, Peder Pedersen, Sidze Pedersdaater, Elsse Pederssdaater och Birgite Michelsdaater 1 1/2 rdl.
7. Claus Rafn byfoegit, K. M.
8. Anne Jacob Jørgenssens, Anders Olfsen, Aage Thorstensen, Anne Christensdaater och Hilleborg Pederssdaater 1 rdl. 1 ort.
9. Herr Christen tugthusprest, K. M.
10. Welb. herr Claus Daais grd., bewohnes af adelsspersoner.
11. Jochum Dallerup med sin høstrue, Liessebet Christensdaater och Anne Christensdaater 1 rdl.
12. Peder Bing rendteschr. i herr Tage Tottis grd., K. M. 
Ravn, Claus Iversen (I509)
 
98 1647: ... 22 Dit [November] blev frue Commercelraad Jacob Flint indsat i sin begravelse i sit alders ... Aar. Monrad, Bodil Birgitte (I0404)
 
99 1656 fik han tilhold om 1) at holde sig fra drikkelag, 2) fra skyden i sin gård, efter at have haft en sag med en af sine sognemænd, der havde antastet ham med slemme ord og rykket ham i håret. Familie F514
 
100 1662 29. apr. [døde] Joh. Thomæus, præst i Rabsted. Thomsen, Johann (I2081)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 39» Næste»