Notater


Match 51 til 100 fra 1,823

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 37» Nste»

   Notater   Knyttet til 
51 I de Heerfotske begravelse var i muren indsat tre epitafier eller mindetavler (præsteindb. 1755). [..]
3) O. 1691. Christopher Heerfort, hof apoteker i København, født i Nykøbing, studerede i Sorø og efter nogle ungdomsår i størstedelen af Europa gift med jomfru Cecilie Iwerinn, med hvem han have ti børn, død 10 nov. 1691 efter 4. år pilgrimsvandring på jorden. Enken, som lod stenen hugge, udsmykke og opsætte, skænkede desuden en kapital på 200 rdler. til kapellets vedligeholdelse. Tysk gravskrift. 
Heerfort, Christopher (I1812)
 
52 Iffuer Gregersen ... ... ... ætat 80 A..  Gregersen, Iffuer (I2071)
 
53 Iffuer Gregersens barn v.n. Ellen Iffuersdatter, Ellen (I1961)
 
54 Iffuer Gregersens barn v.n. Laue Iffuersen, Laue (I2072)
 
55 Iffuer Rauffns Søn Christian 2 Aar Gl. begrafen paa Danphs Kirchegaard oc Alle Klocker ringt 4 dlr. Ravn, Christian Iversen (I1759)
 
56 Ingeborg Johans i Kielstrup Æt: 73 Aar. Søn.. Sven Johannesen i Kielstrup Svensdatter, Ingeborg (I1690)
 
57 Inger Marie Raun, Gaardmand Svend Nielsen og Merret Pedersdatter i Kiestrup deres ægte Datter; æt: 11 Aar 7 Maaneder og 9 dage, døde af den iblant de unge grasserende Hals=(Friesel)= feber Raun, Inger Marie (I1851)
 
58 Ingkier Foged, 4de Ægtebarn og 2den datter af Falle Nissen Foged; Gaardmand i Overaastrup og Moderen Anna Hansdatter Gÿmose hiemmedøbt. faddere vare Malena Knud Lauritzens Hustru, Jochum Berg og Gunder Christians datter Feldum, aller fra Sogn. oderen holdte hendes kirkegang Dom: 6p. Trin. Foged, Inkier (I2457)
 
59 Iver, Landboels Mand Mikkel Iversen og An Malene, fødte Peder Poulsen i Magstrup ægte Søn; af mig himmedøbt og d. 4 aug indviet. fadd 1, Mads Jacobsen i Pamhool 2, Johanne Laaurids ibid 3, An Christin Nisdatter. Mikkelsen, Iver (I197)
 
60 Jacob From Matrialsforvalteren paa Styrrelenget.. Hans Huussvig Else Rosenfeldt Bodil Rauns Christoffer Herfort JOHANNE Sofie Beilers Asmus Rosenfelt - From, Johanne (I1991)
 
61 Jacob Riber Kiøbmands Unge Søn til
Daaben blef Kaldet Hans. Peiter von Væst Apotechers
Hustrue bar Barnet ..der Lauersen Kiøbmands Hustru
gick hos. Faderne vare Mag. Elias Naur, Ove Riber
Kiøbmand Jacob Lerche Kiøbmand, Bispinde Lodbergs
Datter Jomfrue Lodberg NK 
Riber, Hans (I1994)
 
62 Johanna Pat: Johannes Harboe Past Loc.. D. 9 Julü Harboe, Johanna (I1748)
 
63 Jørgen Jessen Raffn Søn I Nørbyevilstrup vid Naffn Jens begraffn Raffn, Jens Jørgensen (I1443)
 
64 Karen Marie Ottesen. Indsidder Otto Nielsen og hustru Kirsten Nielsdatter i Sønderup. Pigen Ane Marie Nielsdatter fra Qvarriløve i TølløseSogn b. barnet. Pigen Karen Marie Rasmusssen Stod for. Faddere Gaardmand Christen Larsen i Otterup, Gaardd Jens Olsen i Gudum og Anders Pedersen i Sønderup Ottosen, Karen Marie (I1984)
 
65 Kirsten Svendsdatter Gaardmand Svend Nielsen og Maren Erichsdatter i Kiestrup deres ægte Datter, æt. 40 aar 5 Maaneder 4 Dage. Hun var ugift. Svensdatter, Kirsten (I1825)
 
66 Kirsten, Aftægtsmand Jens Jacobsens kone i Houst, afgl: Søren Jørgensen Raun og afgl: Johanna Bertrams Datter ibid: deres ægte Datter æt: 78 Aar 9 Uger og 2 Dage; Hun døde af Kræft i hendes højre bryst - efterloed sin 2 de døtre, hc. Anna Kirstin Jensdatter Gaardmand Jørgen Nissen Rauns kone i Kielstrup, og Johanna Jensdatter Gaardmand Hans Jacobsens kone i Houst hos hvilke hun døde Raffn, Kirsten Sørensdatter (I1564)
 
67 Kirstine Bonnik, Inderst Johan Svendsen og Anna Maria Kirstine Hansdatter i Kieldstrup, deres ægte Datter, fadderne:1. Kirstine Gaardmand Hans Jessens kone i Kieldstrup 2. Ungkarl Anders Jessen 3. Pigen Anna Niss Datter ibidem Johansdatter, Kirstine Bonnik (I1642)
 
68 Mads Lauesen Raunsgaard; Gaardmand Mads Lauesen og Ellen Jørgensdatter i Raunsgaard i Kielstrup deres ægte Søn. faddere: 1) Gaardmand Iver Nissen 2) Ung Karl og Smed Christen Pedersen 3) Lena Cathrina Friederichsdatter, Alle i Kielstrup Raunsgaard, Mads Lauesen (I1922)
 
69 Madtz Fallesen i Wilstrup et barn Naufn Jørgen. Faddere Jørgen Jessen, Laue Nissen i Wiltrup og Lasses i Bÿg Madsen, Jørgen (I1575)
 
70 Madz Falsens hustru i Wilstrup Anna Marie begraffen ætat 32 Aar Raffn, Ana Mari Jørgensdatter (I1571)
 
71 Mandagen D. 12 Novbr. Blev Sl. Jomfru Sophia Amalia Raben; som døde d: 7th ejusd: hensatt i siin fædres begravelse i Vor Frue Kirke ---------------------- gammel 73 Aar Raben, Sofie Amalia (I2228)
 
72 Maren Svens i Kiestrup, afg. aftægtsmand Svend Nielsens Enke ibidem, afg.: Gaardmand Erich Jørgensen Raun og afg.: Maren Mortensdatter i Nørrebÿe Wilstrup deres ægte datter; æt 84 Aar mindre 19 Dage - Hun eftterlod sig 3 Sønner og 3 Døtter : . Gårdmand Niels Svensen i Kiestrup hos hvilken hun døde; 2, Tofttemand Erik Svensen i Haÿsagger; 3, Landboelsmand Jess Svensen i Grødebøll; Døtterne vare 1, Sidsel Hanses i Hÿerup Befftoft, sogn; 2, Maren Aftægtsmand Niels Andersens Kone i Kiestrup; 3, Maria Kirstine Aftægtsmand Iver Rasmussens Kone i Hÿerup. Raffn, Maren Erichsdatter (I1280)
 
73 Maren, Afgl Gaardmand Hans Jørgensen og Ellen Jendres Datter i Kielstrup deres ægte Datter, Æt 63 Aar mindre 20 Dage. Hun var ugiftt og døde af Slag. Hansdatter, Maren (I1899)
 
74 Marin: Jørgen Pedersens Datter i Nørballe. Teste. Anne Knuds i Halk Peder Jørgens i Hejs: Ingeborg ... i Nørballe D. 3 April: Jørgensdatter, Marin (I1733)
 
75 Mathias Ankersen Mortensen, 1 st. barn og Tvilling af forældrene Parzelist Anders Mortensen og Hustru Inger Marie Ankersen . ... hjemmedøbt. Faddere Christian Nygaard, Pigen Cathrine Mortensen, Bartolde Mortensen, alle af Sognet. Mortensen, Mathias Ankersen (I1377)
 
76 Min datter Maren. Jesu Christi nåde være med hende altid Amen! Harboe, Maren Ludvigsdatter (I1525)
 
77 min datter Margreta Catharina ... hans velsigne og ... Harboe, Margreta Catharine (I1524)
 
78 Min Søn Hans. Gud satte Hans til velsignelse og alvindelig Harboe, Hans Ludvigsen (I1528)
 
79 Mons. Matthias Mortensen und Christina Rabens, ihre Tochter Maria get. Gevattern: Mad. Elsa Magdalene Rabens Jfr. Marie Hedevig Lautzens Ms. Shourider WildschSchiötz Mortensen, Maria (I1144)
 
80 Monsr. Christopher Simonsen Jomfr. Catharine Helena Paabÿe paa Gramgaard. Dom: 21 post Trint.  Familie F59
 
81 Monsr. Jacob Schötz sein Kind Helena getaüfft fr. Probsten Tÿchsen Jfr. Dorothea Catharina Egidü Hr. Controlend Andreas Scherrebeck  Schütz, Helena (I1481)
 
82 Niels Svendsen Gaard- Enke og Aftægtsmand i Kiestrup Afg. Gaardmand Svenne Nielsen og Maren deres ægte Søn ætat: 74 Aar 2 Maaneder Han efterlader 1. Søn Gaardmand Niels Nielsen Raun gift paa Gaarden med Lene Kirstine Nissesdatter har 2 (st.) n 1, Niels 2, Cathrina Maria Han døde af ... bryst Syge. Svensen, Niels (I1835)
 
83 Nielsine Pedersdatter, døbt i kirken 15 november 1840 Gaardmand Peder Sørensen og hustru Anne Marie Nielsdatter, Hjortlund.  Pedersdatter, Nielsine (I1480)
 
84 Paa hl. tre Kongers dag Jens Nissens Søn Nes I Aistrup Moderens nafn Sara Sørensd: faderer var Wolle Jensen og Nis Nissen i Aistrup Jensen, Nis (I1347)
 
85 Paa Nytaarsdag. Blef døbt Bertel Hanne degns Datter nafne Maren. Giertrud Sr. Jensis forte hende Mette Daniels holt hende. Sr. Frederich og Inger Hansdatter var Fader Gerdes, Maren Bertelsdatter (I1513)
 
86 Peder Christensen Ung Karl og Skræder fra Wandling afgl: Gaardmand Christen Christensen og afgl: Kirstine Christensdatter i Anslet Aller - Sogn deres ægte Søn med Pigen Ingeborg Johansdatter fra Kielstrup aftægtsmand Johan Svendsen og Maria Kirne Hansdatter ibidem Copuleret i Kirken Familie F290
 
87 Peder Hansen i Kiestrup i Ramsherrit? ... barn, vid nafn Dorethe  Pedersdatter, Dorethe (I2039)
 
88 Peder Jendresen Lund, Aftægtsmand i Kielstrup Afgl. Gaardmand Jendre Nissen og afgl Mette Marcusdatter ibidem deres ægte Søn; Æt 66 Aar mindre 6 maaneder og 9 Dage; Han døde af et Slag som hand tilforn havde faaet, hvorved hand ..stod udsten gake sit Mæle -- Han var to gange giffte. Den 1. Kone var Maria Hansdatter, Hendes død for nogle og 20 Aar siden, med hvilke hand havde 12 Børn hc 1, Gaardmand Jendre Pedersen Lund i Kielstrup, hos hvilken hand døde; 2 Jacob giftt i Sleswig; 3, Peder Ungkarl; 4, Marcus ogsaa Ung karl og farer til Søes; 5, Konrad ogsaa ung karl; 6, Mette Cathrina ugiftt; 7, Woldborg giftt og foste Mode* i Skrydstrup; 8, Ellen giftt i Sommerstæd med en Smed; 9, Anna Kirstine ugiftt; 10, Maria ogsaa ugiftt -- 2 Sønner var døde af det 1ste ægteskab -- Hand .... nu Enke er Kirstine Chrstensdatter med hvilke han hafde 3 Børn, hvoraf en Søn er død, og to ümyndige etterladt sig he. Thomas og Maria Hiendresen, Peder (I1974)
 
89 Peder Jørgensen i Wilstrup et barn vid navfn Jørgen, fadere Hans Gregersen og Mette Jørgens(?) i Wilstrup og Hiendre Nissen i Lund Pedersen, Jørgen (I1969)
 
90 Peder Pedersen Krongaard, Landboelsmand i Kielstrup afgl: Peder Jørgensen og ligeledes Trine Nisdatter deres ægte Søn æt: 79 Aar 3Uger og nogle dage. Døde af Slag. Hans'e efterladte Enke er Anne Marie Sørensdatter. Han efterlod 2 Sønner 1) Søn edersen Krongaard ugivt hos sin fader 2) Nis Pedersen Krongaard udi ... i Stolling Loit Sogn. Pedersen, Peder (I1971)
 
91 Peder Raun, Gaardmand Sven Nielsen og Merret Pdersadtter i Kiestrup deres ægte Søn. Faddere 1, Gaardmand Jens Erichsen Raun i Nørrebye Vilstrup 2, Ung Karl Hans Hansen i Kiestrup og 3, Pigen Inger Pedersdatter i Jarup i Øster Lygum Sogn Raun, Peder (I1852)
 
92 Sal. Pastor Slanges Enke af Arrild Mad: An Christine Simonsen af Grambÿe. Tale ved Graven .............. 64 Aar. [Begr] D: 5 Nov: Simonsen, Anna Kirstine (I1739)
 
93 Samme dato [19 juli] blev Jacob Ribers Sl. Liig begravet i den store Gang vest ... Choret i Graabrøder Kirke Riber, Underfoged Jacob (I1993)
 
94 Sara Ravn, Nis Jensen en hudsmand og Bodel Kirstine Anders Pedersen i Binderup ægte Datter. faddere: 1. Peder Jensen Ungkarl 2. Anne begge Jens Jensens børn i Binderup 3. Johanne Marie Jens Ottesen Smeds Hustru i Binderup Døbt af Præsten i Præsaarden Ravn, Sara (I1353)
 
95 Sven Johannisen et barn V:N: Johan fadere Anders Jessen Hendrich Nielsen og Bodel Hansdatter alle i Kielstrup  Svensen, Johan (I1636)
 
96 Sven Nielsen Raun, Gaardmand Svend Nielsen og Merret Pedersdatter i Kiestrup deres ægte Søn. Faddere 1, Peder Geerdtsen Gaardmand og Sandemand Nørre-Mastrup 2, Ung Karl Hans Sørensen i Kielstrup og 3, Pigen Maren Jensdatter i Nørbye Wilstrup Raun, Sven Nielsen (I1853)
 
97 Sven Nielsen, Gaardmand Viels Svensen og Merret Pedersdatter i Kiestrup, deres ægte Søn; æt: 14 Uger accuratte.  Raben, Sven Nielsen (I1850)
 
98 Svenne Ravn Landbolsmanden Erich Svennesen og Maren fød Gregers af Halk ægte Søn Faddere Niels Svennesen af Kiestrup Peder Christiansen og An Kirstine Nielsd: begge af Halk Ravn, Svenne (I1845)
 
99 Søren Jessen Raffn i Kiestrup 2 smaa tvillinge børn Hiemmedøbt vid Nauf Peder og Anna som døde strax  Raffn, Peder Sørensen (I2040)
 
100 Søren Jessen Raffn i Kiestrup 2 smaa tvillinge børn Hiemmedøbt vid Nauf Peder og Anna som døde strax  Raffn, Anna Sørensdatter (I2041)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 37» Nste»