Sorø amt Skelskør sogn 1760-1815Kildeoplysninger

  • Titel Sorø amt Skelskør sogn 1760-1815 
    Udgiver Statens arkiver: www.sa.dk 
    Kilde-ID S8986 
    Knyttet til Frederich Michael Krabbe