Sorø amt Sønderup sogn 1852-1875Kildeinformation

  • Titel Sorø amt Sønderup sogn 1852-1875 
    Udgiver Statens arkiver: www.arkivalieronline.dk 
    Kilde-ID S9128 
    Knyttet til Niels Peter Simon Hansen