Alle medier


Match 1 til 50 fra 85     » Kun miniaturer

    1 2 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Anne Ravnskjær 2006
Anne Ravnskjær 2006
 
 
2
Bager, Oluf (15..-1602) Epitafium Sct. Hans Kirke i Odense. Kilde: www.livinghistory.dk
Bager, Oluf (15..-1602) Epitafium Sct. Hans Kirke i Odense. Kilde: www.livinghistory.dk
Egen transskription af tekst:
IEG OLLVFF BAGHER OCH MIN HVSTRV MARGRTHE
WII HAFVE LADET DENNE TAFFLE OPSETTE
ALLE FROME DER MED ATT LERE
HVAD WELGIERNINGEER OCH STOR �RE
GVD AFF SIN NADE OSS BETEDE
MED LJIFS NØDT�RFET WENNER HELBRED.
OCH MET LIFESFRVCT VORE TOLFF BØRN KIERE
SOM HER MET OSS AFMALIT ERE.

FOR DINE GAFFVER GVD FADER BOLD
SKE DIG LOFF OG TACK TVSSINFOLD
DIT HELLIGE NAFFN, OS, OC VORNESTE
DINE GAVER LAD OSS BRVGE TILBESTE
HER SAA AT LEFFVE OSS ALLE GIFF
AT WII FAA DET EVIGE LIFE  
 
3
Bager, Olufs gravsten
Bager, Olufs gravsten
Status: Lokaliseret; Eget foto. Gravsten kan ses i Sct. Hans kirke i Odense.
OLVF*BAGER*OC*HANS*ARFFINGE*HØRER*T*S*T
OLLVF BAGER*I*OTTENSE*LOT
ACHTER*HERRE*ADT*HVILLE*
SINE*BEN**OCH*HANS[ ]KER*HO
STRV*OC*BORN*TER*TIL**OM*
TEN*GODE*GVD*TET*SA*HAF
FVE*VIL [ ] ANNO 160[2 el.7] DEN
21 DAG SEPTEMB KALLEDE
GVD*SALIG OVLVFF BAGER
ANNO 1592 DEN 10 DAG[ ]
OCTOBRIS*DA*KALLEDE
GVD SALIG ERICKOLVFSØ  
 
4
Bager, Olufs gravsten
Bager, Olufs gravsten
Eget foto. Gravsten kan ses i Sct. Hans kirke i Odense.
OLVF*BAGER*OC*HANS*ARFFINGE*H 
 
5
Bøgvad, Hans Jensen (1852-)
Bøgvad, Hans Jensen (1852-)
Kilde: Mary-Anna Wraae Larsen, Geni 
 
6
Bøgvad, Hansine Elisabeth f. Schmidt
Bøgvad, Hansine Elisabeth f. Schmidt
g.m. Hans Jensen Bøgvad

 
 
7
Ejendommen Lammehave ved Ringe 1906
Ejendommen Lammehave ved Ringe 1906
Kilde: www.da.wikipedia.org Lammehave er en lille herregård, som nævnes i 1419. Gården deles 1560 i Gammel Lammehave og Ny Lammehave. Gården blev samlet igen i 1679. Lammehave ligger i Ringe Sogn, Gudme Herred, Faaborg-Midtfyn Kommune. Hovedbygningen er opført i 1734 og ombygget i 1795 og 1920. I 1601 var Lammehave ejet af Niels Skinkel. 
 
8
Ejendommen Ormholt Torslev sogn
Ejendommen Ormholt Torslev sogn
 
 
9
Ewald, Enevold (1696-1754)
Ewald, Enevold (1696-1754)
Kilde: www.kb.dk - Portrætregistranten 
 
10
Ewald, Johannes (1743-1781)
Ewald, Johannes (1743-1781)
Malet af Erik Pauelsen.
Portrætsamlingen Frederiksborg Slot.
Kilde: www.da.wikipedia.org 
 
11
Gravsten - Åstrup kirkegård
Gravsten - Åstrup kirkegård
Status: Lokaliseret; Johannes Ravnskjær (1882-1961) og Marie Ravnskjær f. Hansen (1891-1973) 
 
12
Hansen, Karen Oline Christine f. Carlsen. Kilde: Privat
Hansen, Karen Oline Christine f. Carlsen. Kilde: Privat
g.m. Christian Hansen 
 
13
Hansen, Kindertofte
Hansen, Kindertofte
Christian Hansen f. 1885. Privat billede 
 
14
Hansen, Kindertofte
Hansen, Kindertofte
Karen Hansen f. Carlsen og Esther Hansen. Privat billede 
 
15
Hansen, kindertofte
Hansen, kindertofte
Christian Hansen og Karen Oline Christine Hansen f. Carlsen privat billed. 
 
16
Hansen, Kindertofte
Hansen, Kindertofte
Holger på motorcykel. 
 
17
Hansen, Kindertofte
Hansen, Kindertofte
Oldemor Karen med sine præmiehøns 
 
18
Hansen, Kindertofte.
Hansen, Kindertofte.
Min mormors familie. Fra venstre: Johannes, Holger, Svend, Otto, Marie, Esther. Foran fra venstre: Konstance, Chr. Hansen, oldemor, Kristine, Karen Hansen.  
 
19
Harboe, Ludvig (1709-1783)
Harboe, Ludvig (1709-1783)
Biskop over Sjællands stift og kirkehistorikker. Kilde: Billedsamlingen Det Kongelig Bibliotek.
 
 
20
Hartvig, Herman f. 1868
Hartvig, Herman f. 1868
1941. Privat billede 
 
21
Hartvig, Margrethe Marie f. Hansen
Hartvig, Margrethe Marie f. Hansen
1941. Privat billede. 
 
22
Hartvig, Margrethe Marie f. Hansen (1890-1966)
Hartvig, Margrethe Marie f. Hansen (1890-1966)
g.m. Herman Hartvig (1867-1941) 
 
23
Hartwich, Tyskand
Hartwich, Tyskand
Emil Ferdinand Hartwich 1843-1886 
 
24
Hartwich, Tyskland
Hartwich, Tyskland
Elisabeth von Plotho 1853-1951 
 
25
Hegelund, Peder Jensen (1542-1614)
Hegelund, Peder Jensen (1542-1614)
Affotograferet og redigeret billede fra værket Danmarks Kirker 
 
26
Hegelund, Peder Jensen (1542-1614)
Hegelund, Peder Jensen (1542-1614)
Eget foto af maleri i Ribe domkirke 
 
27
Jensen, Christen (Christian) f. 1710
Jensen, Christen (Christian) f. 1710
Præst i Asminderød og Grønholdt sogne fra 1743.
Kilde: Danmarks Kirker 
 
28
Kirken i Sejlflod sogn
Kirken i Sejlflod sogn
 
 
29
Konigl-Resolution
Konigl-Resolution
Afgiften af en gaard Bierndrup i Haderslef huus Amt. Copenhagen, den 30. Juny: 1691 
 
30
Lerche, Knud Madsen (1593-1666)
Lerche, Knud Madsen (1593-1666)
g.m. Sophie Bathe. Udsnit af maleri i Nysted kirke Kilde: www.livinghistory.dk. Tekst: Ao. 1663 hafver M. Knud Lerche Provist og Sogne-Pr 
 
31
Lerche, Nysted
Lerche, Nysted
Johanne Knudsdatter Lerche (1631-1677)g.m. Iver Nielsen. Udsnit af maleri i Nysted kirke af rådmand Iver Nielsen med familie. 
 
32
Lerche, Nysted
Lerche, Nysted
Knud Madsen Lerche (1593-1666 )g.m. Sophie Bathe. Udsnit af maleri i Nysted kirke Kilde: www.livinghistory.dk. Tekst: Ao. 1663 hafver M. Knud Lerche Provist og Sogne-Præst i Nysted i hans Alders 70 Aar ladet denne Tafle bekoste, og efter sin Sl. Hustrues Sophia Bathe dødelig Afgang opsætte i Kirken til Beprydelse, Deres Børn og Venner til Ihukommelse. Gud samle vi alle i det ævige Lif. Aman. Kilde: www.nysted-lokalhistorie.dk  
 
33
Lerche, Nysted
Lerche, Nysted
Iver Nielsen (1615-1566) g.m. Johanne Knudsdatter Lerche. Udsnit af maleri i Nysted kirke af rådmand Iver Nielsen med familie. Tekst: 1663 in Martio hafver Ifver Nielsen, barnføed udi Steffeldt paa Haderleff Næsf 1615, fordum Høyloflig Uhukommelse Fyrstelige Naade Printzens Kjøkkenskriver, siden Slotskriver paa Aalholm og Raadman i Nysted, med sin kiere Hustru Johanne Knuds Datter Lerche føed i Nysted 1631 ladet denne Tafle nekoste och opsette Gud Huus til Beprydelse, Dennem, Deres børn og Venner til en christelig Amindelse. Kilde: www.nysted-lokalhistorie.dk 
 
34
Ligpr
Ligpr
som sognepr 
 
35
Plotho, Elisabeth von
Plotho, Elisabeth von
1853-1951 
 
36
Rasmussen, Albert f. 1915
Med p
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
37
Rasmussen, Gørlev
Rasmussen, Gørlev
Albert Rasmussen f. 1915. Med på billede er Kristian Erling Lind f. 1918, husholderskens søn. 
 
38
Rasmussen, Gørlev
Rasmussen, Gørlev
Gerda Rasmussen f. 1911 g.m. Lensby 
 
39
Rasmussen, Gørlev
Rasmussen, Gørlev
Helga Rasmussen f. 1908 d.1997 g.m. Thorvald Hansen 
 
40
Rasmussen, Gørlev
Rasmussen, Gørlev
Hedevig Rasmussen f. 1906 
 
41
Rasmussen, Gørlev
Rasmussen, Gørlev
Svend Aage Rasmussen f. 1909 
 
42
Rasmussen, Hans Christian f. 1877
Rasmussen, Hans Christian f. 1877
g.m. Marie Sophie født Hansen 
 
43
Rasmussen, Henry f. 1905
Rasmussen, Henry f. 1905
 
 
44
Rasmussen, Henry og Esthers 30 års jubilæum i 1977
Rasmussen, Henry og Esthers 30 års jubilæum i 1977
 
 
45
Rasmussen, Marie Sofie f. Hansen 1874.
Rasmussen, Marie Sofie f. Hansen 1874.
g.m. Hans Christian Rasmussen 
 
46
Rasmussen, Slagelse
Rasmussen, Slagelse
Esther Rasmussen f. Hansen g.m. Henry Rasmussen 
 
47
Rasmussen, Slagelse
Rasmussen, Slagelse
Esther og Henry Rasmussen. Texaco Kalundborgvej, Slagelse. 
 
48
Ravn, Vilstrup
Ravn, Vilstrup
Erich Ravn (ca. 1575-1661) Gravsten - Vilstrup kirkegård 
 
49
Ravn, Vilstrup
Ravn, Vilstrup
Epitafium over kirkeværge for Vilstrup kirke ved Haderslev Erich Rauffen med familie.  
 
50
Ravn, Vilstrup
Ravn, Vilstrup
Kirkeværge for Vilstrup kirke Erich Rauffen ca. 1575-1661.  
 

    1 2 Næste»