Notater


Match 1 til 50 fra 1,908

      1 2 3 4 5 ... 39» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1  Martensen, Hans (I0274)
 
2 Anders, Niels Andersen og Maren Nielses Søn i Kiestrup Fad: Hans Jessen og Niels Svenssen i Kiestrup Anna Hansdat i Nørby. Nielsen, Anders (I1633)
 
3 Bertel Ludewich Gerdes, der ..gl Ludewich Nicolai Gertes aus Øsby und ..gl. Inger geboren Peters tr. aus Raad in salbigen Kind... Eheleib.. Sohn, mit Helena Schütz der ..gl bürger Jacob Schutz hirselbst; und Helena geboren andreas Jessen Rabss Wilstrup, eheleibl. Tochter, pro Coniissione d.d. Copenhagen den 24 te October, von dhl: Past: Holm im Hause. Familie F233
 
4 Blef døbt Bertel Hansens liden Søn her i Øsby nafnlig Hans. Giertrud Jensis førde hammen fergemanden(?) holdt hamen. Knud Gregersen Vestergard og Inger Hansis var Fadre. Gerdes, Hans Bertelsen (I1517)
 
5 blef Jens Ifersens datter i Ultang f..d, noie Johanna. Jensdatter, Johanna (I1718)
 
6 Blew Hans Detlevsens og Maren Hansdatters Maren Peders Beg. 84 Hansen, Maren (I1581)
 
7 Christen Amundsen Indsidder Skoven. Alder 78 Aar. Amundsen, Rytter Christen (I2467)
 
8 D 12 Febr, blef Mag. kaalunds uxo.. begravet Ravn, Johanne Dorthea (I0328)
 
9 D 14 Marts dødt Hans Jepsens Søn noie Jeppe. Test Christen Andersen, Peder Pedersen, Nicolaj Petersen af Hyrup; Jo... Crystalsen, Chatharina Christens, Hyrup. Hansen, Jeppe (I1822)
 
10 D. 11 Juni. Anders Nielsen og Andersd i Kiestrp. Søn noie Niels. Fad: Sven Nielsen ............ Anna Maria Jens i Kiestrup. Andersen, Niels (I1285)
 
11 D. 12 Juni Jess Rafn I Kiestrup Ett barn vid Navfn Johanne Marie(?) fadere Kiersten J... Nis Andersen i Wilstrup og ... Maren Iffuers ... Raffn, Johanne Marie (I1149)
 
12 D: 12 Februrary Bertram Raffn aff Houst begraffen ætat 67 aar: Raffn, Bertram (I1278)
 
13 D: 14 December Naty filig meg ... Natu zog circa hora XI. S.b Signo Agman Enj(?) deinde d. 18 December q Baptizaty et Anthony Monrads nominaty ... . Seiner gevattern wuh... Sr. Augusty Maes Ober forster Sr. Arend Br.n Postmeister. Nalle Simders Reit vogdse(?)
Dieser wurd Pastors in Alt Hadersleff Ao. 1713 - vide p. 474 ex seig. 
Monrad, Anthony (I744)
 
14 D: 18 Juli var Jens Iffuersens oc Margrethe Ludvigsdatters bryllup i Ultang Familie F297
 
15 D: 26d martÿ blev fød og D: 26d. Døbt Ludvig Nicolai Gerdes Søn i Øsby nom. Bertel, Mad Engel ford ham, mons. Boldich holt ham, Nis Bertelsen og Ingeborrig Ludvigs var fadder. Gerdes, Bertel Ludvigsen (I1482)
 
16 Ditlev Hansen, alder 74 aar 5 maaneder 2 Dage Hansen, Detlef (I1580)
 
17 Dito [23. p. Trini] Sr. Friderich Kling liden datter noie Johanna Christina Klinge, Johanna Christina Friedrichsdatter (I1714)
 
18 DNICA IX - Die h (l Schrøder, Cæcilie Jørgensdatter (I1819)
 
19 Dødsdag 2 Juni. Beg. dag 7 Juni paa Aastrup Kirkegaard. Købmand Mathias Andersen Mortensen af Sverdrup, født i Ladegaard I den 24 Sept. 1877. Personregister Øsby 2/. Mortensen, Mathias Ankersen (I1377)
 
20 Ellen Nisses i Lund begraffen Æt 70 Aar 4 mone.. Iffuersdatter, Ellen (I1961)
 
21 Erich J Raffn, Jens Erichsen (I1873)
 
22 Fødde Seg. Nis Rasmussens Hustru Thyr Nisses aff Vatenberg en Søn, som døbt d: 10, som var Dom: 18 post Trinitatis, og kaldet Rasmus, Jens Hansen aff Nørby Mastrup, Jørgen Hansen af Hoptrup Jørgen Hov kaldet, og Thyr jørgensdatter var fadder From, Rasmus Nissen (I1978)
 
23 Født 20 Juli. Marie Cathrine Hansen. Hjemmedøbt den 5 Septbr. 1891. fremstillet i Kirken d. 27 Dezbr. 1891. Inderst og Arbeidsmand paa Hyrupmark Peter Mathia(s) Hansen og Hustrup Kjerstine Jensine f. Rahf. Faddere: 1. Konen Anne Schmidt Hyrupmak 2. Mathilde Adelsine Hansen, Mandberg 3. Pigen Johanne Schmidt Hyrupmark 4. Parzelist Anders Fogtmann 5. Tjenstkl. Christian Hansen, Birkelund Hansen, Marie Cathrine (I1332)
 
24 Hans Detlefsen, Maren Sørensd. Familie F202
 
25 Hans Detlefsens barn v.n. Detlef Hansen, Detlef (I1580)
 
26 Hans Jørgensen i Kielstrup og Ellen Nissdaatre aff Lund. Familie F356
 
27 Hans Raffns i Houdst Eet barn vid Naufn Anne Marie. fadere Peder ... i Haderslef Raffn, Anna Marie Hansdatter (I1505)
 
28 Iffuer Gregersen ... ... ... ... ætat 80 A.. Gregersen, Iffuer (I2071)
 
29 Iffuer Gregersens barn v.n. Ellen Iffuersdatter, Ellen (I1961)
 
30 Iffuer Gregersens barn v.n. Laue Iffuersen, Laue (I2072)
 
31 Ingeborg Johans i Kielstrup Svensdatter, Ingeborg (I1690)
 
32 Jacob From Matrialsforvalteren paa Styrrelenget.. Hans Huussvig Else Rosenfeldt Bodil Rauns Christoffer Herfort JOHANNE Sofie Beilers Asmus Rosenfelt - From, Johanne (I1991)
 
33 Jacob Riber Kiøbmands Unge Søn til
Daaben blef Kaldet Hans. Peiter von Vest Apotechers
Hustrue bar Barnet ..der Lauersen Kiøbmands Hustru
gick hos. Faderne vare Mag. Elias Naur, Ove Riber
Kiøbmand Jacob Lerche Kiøbmand, Bispinde Lodbergs
Datter Jomfrue Lodberg NK. 
Riber, Hans (I1994)
 
34 Johanna Pat: Johannes Harboe Past Loc.. D. 9 Jul Harboe, Johanna (I1748)
 
35 Kirsten Svendsdatter Gaardmand Svend Nielsen og Maren Erichsdatter i Kiestrup deres Svensdatter, Kirsten (I1825)
 
36 Kirsten, Aftægtsmand Jens Jacobsens kone i Houst, afgl: Søren Jørgensen Raun og afgl: Johanna Bertrams Datter ibid: deres ægte Datter æt: 78 Aar 9 Uger og 2 Dage; Hun døde af Kræft i hendes højre bryst - efterloed sin 2 de døtre, hc. Anna Kirstn Jensdatter Gaardmand Jørgen Nissen Rauns kone i Kielstrup, og Johanna Jensdatter Gaardmand Hans Jacobsens kone i Houst hos hvilke hun døde. Raffn, Kirsten Sørensen (I1564)
 
37 Madz Falsens hustru i Wilstrup Anna Marie begraffen ætat 32 Aar Raffn, Ana Mari Jørgensdatter (I1571)
 
38 Min datter Maren. Jesu Christi nåde være med hende altid Amen! Harboe, Maren Ludvigsdatter (I1525)
 
39 min datter Margreta Catharina ... hans velsigne og ... Harboe, Margreta Catharine (I1524)
 
40 Min Søn Hans. Gud satte Hans til velsignelse og alvindelig. Harboe, Hans Ludvigsen (I1528)
 
41 Mons. Matthias Mortensen und Christina Rabens, ihre Tochter Maria get. Gevattern: Mad. Elsa Magdalene Rabens Jfr. Marie Hedevig Lautzens Ms. Shourider WildschSchi Mortensen, Maria (I1144)
 
42 Monsr. Jacob Sch Schütz, Helena (I1481)
 
43 Niels Svendsen Gaard- Enke og Aft Svensen, Niels (I1835)
 
44 Paa hl. tre Kongers dag Jens Nissens Søn Nes I Aistrup Moderens nafn Sara Sørensd: faderer var Wolle Jensen og Nis Nissen i Aistrup. Jensen, Nis (I1347)
 
45 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F290
 
46 Peder Hansen i Kiestrup i Ramsherrit? ... barn, vid nafn Dorethe Pedersdatter, Dorethe (I2039)
 
47 Peder Jørgensen i Wilstrup et barn vid navfn Jørgen, fadere Hans Gregersen og Mette Jørgens(?) i Wilstrup og Hiendre Nissen i Lund. Pedersen, Jørgen (I1969)
 
48 Raffn, Peder S (I1562)
 
49 Sven Johannisen et barn V:N: Johan fadere Anders Jessen Hendrich Nielsen og Bodel Hansdatter alle i Kielstrup Svensen, Johan (I1636)
 
50 ~ Catharine, fÿr welche die Söhne Claus Iversen und Wolf Ravn 1652 eine Grabstätte kauften.
[Kommentar til nedenstående: Fordi sønnerne køber et gravsted til deres mor, behøver det ikke at betyde, at hun er død.] 
Ivers, Mette Catharine (I024)
 

      1 2 3 4 5 ... 39» Næste»