Holbæk amt Store Fuglede sogn 1888-1891Kildeoplysninger

  • Titel Holbæk amt Store Fuglede sogn 1888-1891 
    Udgiver Statens arkiver: www.arkivalieronline.dk 
    Kilde-ID S23 
    Knyttet til Rasmus Olsen